Menu / szukaj

Wanda Krawczonok: Widzimy ewidentne naruszenie zasady równości w audycjach przedwyborczych na LRT

Została naruszona zasada równości w audycjach przedwyborczych nadawcy publicznego – oświadczyła Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin reagując na to, że do udziału w audycjach wyborczych na LRT zostali zaproszeni tylko niektórzy kandydaci na mera Wilna. W tej spawie AWPL-ZChR skierowała list do Głównej Komisji Wyborczej (GKW) i Litewskiego Narodowego Radia i Telewizji (LRT).
 
Temu tematowi oraz innym aktualiom politycznym została poświęcona konferencja prasowa, zwołana w poniedziałek w Sejmie RL przez zastępcę starosty frakcji AWPL-ZChR Wandę Krawczonok i wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR Edytę Tamošiūnaitė.

Wanda Krawczonok poinformowała, że w styczniu LRT zwróciła się do GKW z informacją, że za swoje środki zorganizuje 3 specjalne programy dyskusyjne w ramach audycji „LRT Forumas” poświęcone bezpośrednim wyborom merów Wilna, Kowna i Kłajpedy. LRT zastrzegła, że z powodu m.in. ograniczonego czasu trwania audycji nie ma możliwości zaproszenia wszystkich kandydatów do udziału w telewizyjnej dyskusji. Zaproszonych będzie tylko po 5 kandydatów, którzy przodują w sondażach wyborczych, przeprowadzonych w Internecie przez spółkę „Norstat” na zamówienie LRT.

Ale jakie są wyniki tego sondażu – jak podkreśliła Krawczonok – ani „Norstat”, ani LRT nie ujawniają. „My zainteresowaliśmy się wynikami sondażu. Ma to poniekąd wątek kryminalny, gdyż nikt nie chce ujawnić tych danych – powiedziała Krawczonok. – Dlaczego ta informacja jest tajna? Czemu LRT nie może ogłosić wyników sondażu, dotyczących wszystkich kandydatów, abyśmy wiedzieli, na jakim miejscu są nasi kandydaci i z jakich powodów są niezapraszani do audycji?”.

Kandydatka na mera Wilna z ramienia AWPL-ZChR – Edyta Tamošiūnaitė – nie została zaproszona do udziału w dyskusji telewizyjnej. A jak podkreśliła Krawczonok, frakcja AWPL-ZChR jest jedną z największych frakcji w Radzie Wilna – liczy 10 radnych i jest drugą co do wielkości w stołecznej Radzie. Ponadto, zaznaczyła, w ostatnich latach w wyborach samorządowych w Wilnie AWPL-ZChR niemal zawsze zajmuje drugie miejsce.

„W ogóle, jak się dowiadywaliśmy, nikt tego sondażu nie widział. Gdzie on był schowany? Z tego powodu mamy wątpliwości i widzimy ewidentne naruszenie zasady równości. W piątek ostrzegliśmy pisemnie GKW i LRT, że zastrzegamy sobie prawo do obrony swoich praw i prawowitych interesów w sądzie” – oświadczyła zastępca starosty frakcji AWPL-ZChR.

Wanda Krawczonok przywołała orzeczenie Litewskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego ogłoszonego tuż po wyborach sejmowych w 2016 roku. Otóż sąd uznał za niezgodne z prawem działania GKW, gdyż kandydatom z jednomandatowych okręgów wyborczych nie były zapewnione równe prawa, dotyczące ich przemawiania w państwowych środkach masowego przekazu i prezentowania swojego programu wyborczego oraz prawa do bezpłatnego korzystania z eteru Litewskiego Narodowego Radia i Telewizji. Sąd wskazał, jak zaznaczyła posłanka, że zasady przygotowania audycji wyborczych zatwierdza GKW po uzgodnieniu z LNRT, a audycje wyborcze mają być tak podzielone, by nie została naruszona zasada równości wśród kandydatów z list wyborczych i okręgów jednomandatowych.

Posłanka zwróciła też uwagę na to, że audycje wyborcze z udziałem kandydatów na merów nie będą pokazane w telewizji LRT, a tylko w Internecie. W opinii polityk, to narusza prawa wyborców, gdyż osoby starsze czy nieposiadające dostępu do Internetu nie będą miały możliwości obejrzeć, posłuchać kandydatów oraz zapoznać się z ich programami wyborczymi. „Uważamy, że jest to naruszenie interesów wyborców” – powiedziała Krawczonok. Dodała, że dobrze rozumie, iż z powodu dużej liczby kandydatów do rad samorządowych i na merów – 468 list wyborczych i 413 kandydatów na merów – trudno jest udzielić wszystkim czas antenowy w telewizji publicznej. Ale, jak podkreśliła polityk, nadawca publiczny ma aż 3 kanały, a więc da się podzielić czas antenowy między wszystkimi kandydatami na merów. Dodała też, że nie należy zapominać, iż budżet LRT w stu procentach stanowią pieniądze podatników.

Podczas konferencji prasowej wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė, kandydatka na mera litewskiej stolicy w wyborach samorządowych, podsumowała działalność AWPL-ZChR w mieście nad Wilią i przedstawiła program wyborczy formacji, którą prezentuje. Zaznaczyła, że frakcja AWPL-ZChR liczy 10 radnych – tylko o jednego mniej niż najliczniejsza frakcja w Radzie stołecznej, a od października 2017 roku jest w koalicji rządzącej. „To znaczy, że jesteśmy równoprawnymi partnerami” – podkreśliła Tamošiūnaitė. Dodała, że jako wicemer jest odpowiedzialna za takie dziedziny jak oświata, kultura, sprawy młodzieży, starostwa, energetyka i w tych dziedzinach za półtora roku, od kiedy piastuje to stanowisko, „niemało udało się zdziałać, szczególnie w oświacie”.

Jak podkreśliła, zostały zwiększone pensje dla wychowawców i pracowników w przedszkolach oraz sporo inwestowano w podnoszenie ich kwalifikacji, a także w modernizację placówek. Utworzono prawie 1 400 dodatkowych miejsc w przedszkolach. Zaakcentowała, że program wyborczy AWPL-ZChR zakłada dalszy rozwój przedszkoli: budowę nowych placówek, wynajem pomieszczeń. Wielkim sukcesem, zdaniem wicemer, było wprowadzenie od 1 września 2018 roku tzw. szkoły całego dnia, dzięki której uczniowie klas początkowych mają w szkole zapewnioną opiekę aż do godziny 18. Zwróciła też uwagę na to, że spore wsparcie miasto przeznacza dla szkół muzycznych i sportowych. W 2018 roku ponad pół miliona euro wydzielono na zakup instrumentów muzycznych oraz sprzętu sportowego.

Podkreśliła, że obecnie odnawianych jest ponad 40 szkół. „W szkoły i przedszkola trzeba jeszcze sporo inwestować. Po przygotowaniu rocznego planu inwestycyjnego sądzę, że w kolejnej kadencji naprawdę uda się odnowić prawie wszystkie budynki edukacyjne” – powiedziała wicemer.

Tamošiūnaitė mówiła też o priorytetach frakcji AWPL-ZChR po wejściu do koalicji rządzącej. Jednym z nich były obrzeża miasta. Zwiększono środki na te tereny, gdyż tu jeszcze brakuje infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej, wyasfaltowanych dróg, uporządkowanych podwórzy przy blokach, wiat przystankowych.

Mówiąc o transporcie publicznym w Wilnie, wicemer zwróciła uwagę na to, że w latach 2017-2018 zostało zakupionych 150 nowych autobusów i 41 trolejbusów, a proces odnawiania transportu ma być nadal kontynuowany, aby transport miejski był wygodny, ekologiczny, oszczędny. Natomiast bezpłatny transport publiczny w ocenie wicemer nie jest na chwilę obecną realny, gdyż to roczny wydatek w wysokości 50 mln euro, ale „my proponujemy, aby dla seniorów w wieku od 70 lat transport miejski był darmowy”.

Poruszając temat zniżek wicemer zaakcentowała, że samorząd i AWPL-ZChR w swoim programie dążą do urzeczywistnienia założenia Karty Rodziny. Jak wiadomo, ta Karta z inicjatywy AWPL-ZChR została w Sejmie przyjęta i będzie obowiązywać od lipca tego roku. Obecnie jest ona już zatwierdzona przez rząd, dzięki czemu samorządy mogą urzeczywistnić założenia Karty tzn. wprowadzić zniżki na transport publiczny, na bilety do kina czy teatru. Mówiąc o rodzinach Tamošiūnaitė powiedziała, że program partii zakłada zwiększenie becikowego, czyli jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, do 300 euro, co byłoby sporym wsparciem dla młodych rodziców. Wicemer mówiła też o planach przyśpieszenia renowacji bloków, urządzania parkingów w podwórkach przy blokach, uporządkowania stref publicznych, urządzeniu boisk przy szkołach. Wspomniała też o zamiarach, by w każdej dzielnicy był lekarz rodzinny, co ma ułatwić mieszkańcom dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej.

„Wszystkie nasze plany są oszacowane. Jesteśmy za kontynuacją, za dalszą realizację programu, gdyż kontynuacja to najlepsze, co można dzisiaj uczynić dla szybko rozwijającego się miasta – wielokulturowego, wielojęzycznego, aby każdy wilnianin czuł się tutaj dobrze i mieszkał w przytulnym otoczeniu” – podsumowała Edyta Tamošiūnaitė.

2019-02-13