Navigate / search

LLRA remia kultūros, socialinio sektoriaus ir seniūnijų darbuotojus

Antradienį Seimas priėmė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pasiūlytą Seimo rezoliucijos projektą dėl Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų ar įstaigų, atliekančių viešąjį administravimą, savivaldybių bei kitų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų, nepriskiriamų valstybės tarnautojų kategorijai, tarnybinių atlyginimų koeficientų padidinimo.

LLRA Seimo frakcijos parengtas rezoliucijos projektas buvo pateiktas spalio 13 dieną ir sulaukė didelio įvairių Seimo politinių grupių atstovų palaikymo – be LLRA Seimo frakcijos atstovų, dokumentą pasirašė dar 20 parlamentarų.

„Ši rezoliucija yra pirmas žingsnis link atlyginimų padidinimo socialiniams darbuotojams, kultūros darbuotojams, seniūnijų darbuotojams, specialistams ir kitiems mažiausiai uždirbantiems biudžetininkams, kurių atlyginimai greitai gali susilyginti su minimalia mėnesine alga. Mūsų frakcija mano, kad atlyginimas už darbą, kuris reikalauja aukštojo mokslo pirmos ar antros pakopos studijų išsilavinimo, didelės atsakomybės, kvalifikacijos ir kompetencijos, negali lygintis su atlyginimu už nekvalifikuotą darbą. Mažiausiai uždirbančių darbuotojų atlyginimų didinimas yra numatytas LLRA Seimo rinkimų programoje, kurią stengiamės nuosekliai vykdyti,“ – kalbėjo LLRA frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė.

Pateikiame visą rezoliucijos tekstą:

Rezoliucija
dėl Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų ar įstaigų, atliekančių viešąjį administravimą, savivaldybių bei kitų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų, nepriskiriamų valstybės tarnautojų kategorijai, tarnybinių atlyginimų koeficientų padidinimo

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų ar įstaigų, atliekančių viešąjį administravimą bei savivaldybių darbuotojų, nepriskiriamų valstybės tarnautojų kategorijai, darbas yra panašus pagal savo pobūdį,

atkreipdamas dėmesį į tai, kad ir vieniems, ir kitiems taikomi panašūs reikalavimai išsilavinimui ir kvalifikacijai,

pabrėždamas tai, kad 1993 m. liepos 8 d. Vyriausybės nutarimas „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ Nr. 511 iš esmės nesikeitė jau daugiau kaip 22 metus,

 reikšdamas susirūpinimą dėl to, kad šiuo metu yra didelis darbo užmokesčio skirtumas tarp  Vyriausybės kanceliarijos bei ministerijų darbuotojų ir Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų ar įstaigų, atliekančių viešąjį administravimą,  savivaldybių darbuotojų bei kitų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų, ir dėl to, jog greitu metu institucijų ar įstaigų, atliekančių viešąjį administravimą,  savivaldybių darbuotojų atlyginimai gali susilyginti su minimalaus darbo užmokesčio dydžiu,
pripažindamas, kad atlyginimas už darbą, kuris reikalauja aukštojo mokslo pirmos ar antros pakopos studijų išsilavinimo, didelės atsakomybės, kvalifikacijos ir kompetencijos, negali lygintis su atlyginimu už nekvalifikuotą darbą.

siūlo nuo 2016 m. sausio 1 d. pakeisti Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų ar įstaigų, atliekančių viešąjį administravimą, savivaldybių bei kitų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų, nepriskiriamų valstybės tarnautojų kategorijai, tarnybinių atlyginimų dydžius.

www.L24.lt

2015-11-11