Menu / szukaj

Mocne poparcie AWPL dla pracowników socjalnych, kultury i starostw

We wtorek Sejm LR przyjął przedstawiony przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie projekt rezolucji w sprawie zwiększenia wynagrodzenia pracowników państwowej sfery budżetowej, ale niemających statusu urzędników państwowych.
Sejmowa frakcja AWPL rezolucję przedstawiła 13 października i doczekała się wsparcia przedstawicieli różnych ugrupowań politycznych w Sejmie – oprócz posłów sejmowej frakcji AWPL dokument podpisało 20 parlamentarzystów.

„Ta rezolucja jest pierwszym krokiem w kierunku zwiększania wynagrodzeń pracowników socjalnych, kultury i gminnych oraz innych najmniej zarabiających specjalistów i pracowników budżetowych, których zarobki wkrótce mogą się zrównać z minimalnym wynagrodzeniem. Nasza frakcja uważa, że wynagrodzenie za pracę, która wymaga wykształcenia wyższego pierwszego i drugiego stopnia studiów, wielkiej odpowiedzialności, kwalifikacji i kompetencji, nie może być takie same jak za pracę niewymagającej kwalifikacji. Zwiększenie wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników jest przewidziane w programie wyborczym AWPL i który staramy się konsekwentnie realizować” – powiedziała starosta sejmowej frakcji AWPL Rita Tamašunienė.

www.L24.lt

2015-11-11