Menu / szukaj

W wyborach samorządowych AWPL-ZChR pod numerem 17

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin swoją uczciwą i rzetelną działalnością zasłużenie cieszy się ogromnym autorytetem na Wileńszczyźnie i w całym kraju. Na ugrupowanie oddają swój głos nie tylko Polacy czy przedstawiciele innych mniejszości narodowych: Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy, Tatarzy i inni. Ale też coraz więcej Litwinów popiera AWPL-ZChR za uczciwą politykę oraz pielęgnowanie wartości chrześcijańskich i rodzinnych.

W wyborach samorządowych AWPL-ZChR wspólnie ze Związkiem Polaków na Litwie, Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Forum Rodziców, wieloma innymi organizacjami polskimi, a także we współpracy z organizacjami innych mniejszości narodowych i wspólnotami litewskimi wystawiła aż 10 list wyborczych w samorządach m. Wilna, m. Wisagini, rejonów wileńskiego, solecznickiego, trockiego, święciańskiego, szyrwinckiego, elektreńskiego, jezioroskiego i ignalińskiego. Wytypowano także kandydatów w bezpośrednich wyborach merów w 7 samorządach. Ogółem na listach AWPL-ZChR figurują nazwiska 337 osób znanych i szanowanych w swych środowiskach. Są to samorządowcy, merowie, wice merowie, posłowie, nauczyciele, ludzie kultury, rolnicy, agronomowie, inżynierowie, przedsiębiorcy, lekarze, liderzy organizacji społecznych i wspólnot lokalnych oraz spora grupa młodzieży do lat 30, ogółem 22 osoby. Wśród kandydatów są osoby 7 narodowości: Polacy, Białorusini, Tatarzy, Rosjanie, Litwini, Żydzi, Ukraińcy, 209 kobiet oraz 128 mężczyzn.

AWPL-ZChR w sześciu samorządach zawiązał koalicję z Aliansem Rosjan, który wytypował 128 kandydatów. Ogółem obie partie przy współpracy z około czterdziestu organizacjami społecznymi wytypowały 465 osób, a ich listy będą w jedenastu samorządach. Niektóre organizacyjne i taktyczne posunięcia (dla koalicji obowiązuje wyższy, 6-procentowy próg wyborczy) sprawiły, że:

– w mieście Kłajpeda zarejestrowano samodzielną listę Aliansu Rosjan – Nr. 13

– w miastach Wilno, Wisaginia, a także w rejonach wileńskim, solecznickim, święciańskim oraz trockim zostały zawiązane koalicje Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Aliansu Rosjan „Związek Chrześcijańskich Rodzin”, które będą występowały pod Nr. 17

– natomiast w rejonach: jezioroskim, ignalińskim, szyrwinckim i elektreńskim zarejestrowano samodzielne listy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin – również nr. 17

W ośmiu samorządach wytypowano także kandydatów w bezpośrednich wyborach merów, których wspólnie popierają obie partie.

2019-01-23