Menu / szukaj

Przemiłe spotkanie opłatkowe w Wilnie. „Najważniejsze, że jesteśmy razem”

Piękną tradycją Oddziału Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin miasta Wilna są coroczne spotkania opłatkowe, organizowane przed Bożym Narodzeniem w coraz to innej wileńskiej szkole polskiej. W tym roku członkowie i sympatycy partii spotkali się w Liceum im. Adama Mickiewicza.

 

Wszystkich zebranych przywitała wicemer miasta Wilna z ramienia AWPL-ZChR Edyta Tamošiūnaitė, podkreślając, że „dzisiaj spotykamy się w gościnnych progach Liceum im. Adama Mickiewicza, jednej z najstarszych szkół miasta Wilna”.

Spotkanie zgromadziło polityków, radnych i przedstawicieli administracji miasta Wilna, dyrektorów wileńskich szkół i przedszkoli, reprezentantów polskich organizacji społecznych, gości i sympatyków AWPL-ZChR. I było okazją do podsumowania roku, omówienia tego, co udało się zdziałać i oczywiście – przełamać się opłatkiem oraz złożyć nawzajem życzenia.

Bożonarodzeniowe życzenia uczestnikom spotkania przekazał w liście prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński.

„Przyjmijcie proszę moje z głębi serca płynące życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia Pańskiego oraz obfitości łask Bożych w Nowym Roku. Niech upłynie on wam, waszym rodzinom i przyjaciołom w zdrowiu, miłości i pokoju oraz przyniesie dużo radości i wiele spełnionych marzeń. Chciałbym również życzyć satysfakcji płynącej z pracy dla dobra wspólnego, w tym działalności w AWPL-ZChR” – napisał prezes J. Kaczyński w liście adresowanym do lidera ugrupowania Waldemara Tomaszewskiego, odczytanym przez wicemer miasta Wilna.

Następnie do zebranych zwrócił się przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski, podkreślajac, że to już kilkunaste spotkanie, „gdzie wszyscy razem się spotykamy: członkowie ZPL, AWPL-ZChR, „Macierzy Szkolnej”, nauczyciele, dyrektorzy, goście”. „Bo ważne jest, by w okresie świątecznym łączyć wszystkich ludzi dobrej woli” – zaakcentował lider AWPL-ZChR. W swoim przemówieniu poruszył kwestię, która jest najważniejsza dla polskiej społeczności na Litwie – szkolnictwo. Cieszył się, że „po długiej batalii o polskie gimnazja, po walce z reformą oświatową, w dosłownym tego słowa znaczeniu, udało się nam osiągnąć o wiele więcej niż zakładało zimne wyrachowanie”. Bo jak podkreślił, na początku reformy oświatowej proponowano polskiemu społeczeństwu tylko 13 polskich gimnazjów, a w wyniku jest aż 36, co stanowi 10 proc. wszystkich gimnazjów w kraju.

„To bardzo ważna sprawa, bo polskie szkolnictwo to nie tylko nauczanie, ale też bardzo silna wspólnota, która łączy nauczycieli, uczniów, rodziców, dziadków i babcie” – mówił Tomaszewski, zwracając uwagę na to, że nauczyciele w polskich szkołach są krzewicielami patriotyzmu i polskości. Zaznaczył też, że czeka nas jeszcze wiele batalii o polskie szkolnictwo, chociażby o to, by wszystkie przedmioty w szkołach polskojęzycznych były wykładane w języku ojczystym uczniów, ale „najważniejsze, że jesteśmy razem, wiemy, w jakim punkcie jesteśmy i dokąd zmierzamy”.

Świąteczne życzenia zebranym złożyła starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR Rita Tamašunienė. Życzyła, by „łamiąc się opłatkiem przy wigilijnym stole nasze serca, rodziny, domy, wspólnoty wypełniłby pokój i nastał czas Bożego Narodzenia”. 

W imieniu Związku Polaków na Litwie zebranych przywitał prezes tej organizacji, poseł Michał Mackiewicz. „Na całej Litwie żyją Polacy, żyje nasza polskość. Jesteśmy pięknie zorganizowani i mamy swoje cele” – powiedział Mackiewicz. I dodał, że mimo wszelkich trudności „musimy trwać w polskości”.

Z życzeniami przybyła zastępca starosty sejmowej frakcji AWPL-ZChR, przewodnicząca AWPL-ZChR miasta Wilna Wanda Krawczonok. To właśnie ona przed 11 laty zainicjowała spotkania opłatkowe Oddziału w szkołach, co jest okazją do zapoznania się z talentami i zdolnościami uczniów. Życzenia zebranym złożył też poseł Czesław Olszewski oraz konsul Irmina Szmalec.

„Polskość na Wileńszczyźnie będzie zawsze kwitła dzięki takiemu dobremu zorganizowaniu, jakiego tutaj Państwo dokonujecie” – powiedział obecny na uroczystości wielki przyjaciel Wileńszczyzny – dr Bogusław Rogalski, politolog, doradca Europejskich Konserwatystów i Reformatorów ds. międzynarodowych w Parlamencie Europejskim, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

„Tutaj, na Wileńszczyźnie, ciągle bije polskie serce, a to dzięki temu, że jest „Macierz Szkolna”, ZPL, AWPL-ZChR, że są to organizacje współdziałające razem i wspólnie broniące interesów mieszkańców tej ziemi, tej małej ojczyzny. To jest bardzo istotne i ważne” – mówił dr Rogalski. Bo jak podkreślił, że istotą polskiego interesu narodowego musi być zachowanie polskości na Kresach. „Nikt nie ma praw polskości na Kresach sprzedawać. Nikt nie ma prawa polskości na Kresach zdradzać. Czas, by Polacy, Polska, a przede wszystkich społeczeństwo polskie wiedziało, że polskie serce ciągle bije na Wileńszczyźnie” – mówił.

Rogalski, który prezentuje Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, nie ukrywał, że „od Państwa czerpaliśmy wzór do naśladowania, bo jak mówił Robert Schuman, Europa będzie albo chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale”. Dodał jeszcze więcej, że „Polska będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale. Litwa będzie albo nie będzie jej wcale, Wileńszczyzna będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale”.

Życzył wszystkim „w Parlamencie Europejskim, Sejmie RL, Radzie m. Wilno, dyrektorom szkół, by ten dar polskości pielęgnować i aby rodząca się dziecina Jezus, która przyjdzie za kilka dni była ze wszystkimi”.

Poseł Jarosław Narkiewicz, podsumowując pracę sejmowej frakcji AWPL-ZChR zaznaczył, że udało się wiele osiągnąć, np. zwiększone zostały świadczenia na dzieci, emerytury i inne ważne sprawy, dotyczące budżetu państwa. Dodał, że „zdajemy sobie sprawę, że to niewystarczające, bo propozycje naszej frakcji, partii są większe”. Wyraził nadzieję, że uda się zrealizować pozostałe punkty programu partii. Mówiąc o oświacie, podkreślił, że od Nowe Roku większe wynagrodzenia otrzymają przedszkolanki, a szkoły mniejszości narodowych otrzymają większe finansowanie. Wspomniał też o kolejnym sukcesie w dziedzinie oświaty – powołane zostanie Centrum Edukacji Polonistycznej w Akademii Oświaty przy Uniwersytecie Witolda Wielkiego.

Spotkanie opłatkowe oddziału AWPL-ZChR uświetnił występ zespołu „Sto uśmiechów”, kierowany przez Marzenę i Danutę Grydź. Wszyscy podzielili się opłatkiem, składając nawzajem życzenia. Zebranych pobłogosławił proboszcz kościoła Ducha Świętego w Wilnie ks. Tadeusz Jasiński.

2018-12-18