Menu / szukaj

Najnowszy sondaż. Sześć partii weszłoby do Sejmu RL

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższym czasie, to próg wyborczy przekroczyłoby sześć partii, w tym Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin z poparciem na poziomie 6,6 proc.
Z najnowszego sondażu „Spinter tyrimai” opublikowanego w piątek przez portal internetowy delfi.lt wynika, że największym zaufaniem obywateli Litwy cieszy się Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci – 26,5 proc. (nie uwzględniając osób, które nie będą głosować i osoby niezdecydowane). Na drugim miejscu znalazł się Związek Chłopów i Zielonych z 21,6-procentowym poparciem. Partia Porządek i Sprawiedliwość plasuje się na trzeciej pozycji – 10,8 proc.

5-procentowy próg wyborczy przekroczyliby również socjaldemokraci – 11,2 proc., AWPL-ZChR – 6,6 proc. oraz Partia Pracy – 6,0 proc.

24,9 proc. przepytanych oświadczyło, że nie wie, na kogo oddałoby swój głos, nie udzieliło odpowiedzi czy też nie wzięłoby udziału w głosowaniu.

Sondaż przeprowadzono w dniach 19-30 listopada.

Sondażownie na Litwie nieadekwatnie prognozuje wyniki AWPL-ZChR w wyborach. Wynika to m.in. ze specyfiki przeprowadzania badań w regionach oraz określonego nastawienia osób i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie. W ostatnich wyborach sejmowych AWPL-ZChR zdobyła 5,5 proc. głosów, podczas gdy prognozowano 3-4-procentowe poparcie. Przed wyborami prezydenckimi w 2014 roku sondaże mówiły o poparciu na poziomie 1,1 proc., zaś Waldemar Tomaszewski uzyskał 8,4 proc. głosów.

W 2014 roku dla AWPL w wyborach do Parlamentu Europejskiego prognozowano jedynie 2-procentowe wsparcie, tymczasem ugrupowanie uzyskało 8 proc. głosów, czyli czterokrotnie więcej niż zakładały prognozy.

Ogromna przepaść dzieli również sondażowe poparcie dla AWPL-ZChR przed ostatnimi wyborami samorządowymi a rzeczywistym wsparciem wyborców. Mając na uwadze fakt, że sondażownie na Litwie zaniżają, i to znacznie, wskaźniki poparcia dla AWPL-ZChR oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąć, że obecnie ugrupowanie realnie cieszy się większą popularnością.

Wyniki partii nie uwzględniając osób, które nie będą głosować i niezdecydowane:

Nr  Partie   Listopad 2018 Październik 2018
1. Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci 26,5 proc. 25,7 proc.
2. Związek Chłopów i Zielonych  21,6 proc. 20,6 proc.
3. Partia Socjaldemokratyczna 11,2 proc. 8,4 proc.
4. Porządek i Sprawiedliwość 10,8 proc. 12,5 proc.
5. AWPL-ZChR 6,6 proc. 5,8proc.
6. Partia Pracy 6,0 proc. 6,2 proc.
7. Partia Centrum 4,8 proc. 4,5 proc.
8. Ruch Liberalny 4,3 proc. 4,6 proc.
9. Socialdemokratyczna Partia Pracy 3,6 proc. 4,7 proc.
10. Inne partie 4,6 proc. 7,0 proc.
   Suma oddanych na partie głosów 100 proc. 100 proc. 

2018-12-17