Menu / szukaj

Nowy sondaż: poparcie dla AWPL-ZChR rośnie

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższym czasie, to Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) mogłaby liczyć na 6 proc. głosów. To oznacza wzrost niemal o 1 punkt procentowy w porównaniu do badania z września.
 
Notowania liderów zestawienia w porównaniu z poprzednim miesiącem są bez zmian – wynika z najnowszego sondażu zrealizowanego przez spółkę „Spinter tyrimai” na zamówienie portalu internetowego delfi.lt.

Dominującą pozycją zajmuje Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci – 25,5 proc. (nie uwzględniając osób niezdecydowanych oraz tych, którzy nie braliby udziału w wyborach). Na drugim miejscu z poparciem na poziomie 24,3 proc. jest Związek Chłopów i Zielonych, a na trzecim miejscu – Partia Porządek i Sprawiedliwość z poparciem rzędu 9,6 proc.

AWPL-ZChR cieszy się 6-procentowym poparciem. To wzrost  o 0,9 pkt proc. w porównaniu do badania z września. Należy zaznaczyć, że AWPL-ZChR jest w trójce wśród partii, które odnotowały w ciągu ostatniego miesiąca największy wzrost poparcia (po chłopach i konserwatystach, których popularność wzrosła odpowiednio o 2,5 i 2,1 punktu proc.). Ruch Liberalny odnotował wzrost – o 0,7 pkt proc.

Pięć partii odnotowało spadek popularności: Litewska Partia Centrum (1,5 pkt proc.), Prawo i Sprawiedliwość (0,8 pkt proc.), Partia Socjaldemokratyczna (0,4 pkt proc.), Partia Pracy (0,2 pkt proc.), Socjaldemokratyczna Partia Pracy (0,1 pkt proc.).

24,8 proc. przepytanych oświadczyło, że nie wie, na kogo oddałoby swój głos, nie udzieliło odpowiedzi czy też nie wzięłoby udziału w głosowaniu.

Sondaż przeprowadzony został w dniach 19-26 września przez spółkę „Spinter tyrimai”.

Przeprowadzone sondaże na Litwie nieadekwatnie prognozują wyniki AWPL-ZChR w wyborach. Wynika to m.in. ze specyfiki wykonania badań w regionach oraz określonego nastawienia osób i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie. W ostatnich wyborach sejmowych AWPL-ZChR zdobyła 5,8 proc. głosów, podczas gdy prognozowano 3-4-procentowe poparcie. Przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w 2014 roku sondaże mówiły o poparciu na poziomie 1,1 proc., zaś Waldemar Tomaszewski uzyskał 8,4 proc. głosów. W 2014 roku dla AWPL w wyborach do Parlamentu Europejskiego prognozowano jedynie 2-procentowe wsparcie, tymczasem ugrupowanie uzyskało 8 proc. głosów, czyli czterokrotnie więcej niż zakładały prognozy. Ogromna przepaść dzieli również sondażowe poparcie dla AWPL-ZChR przed ostatnimi wyborami samorządowymi a rzeczywistym wsparciem wyborców. Mając na uwadze fakt, że sondażownie na Litwie zaniżają, i to znacznie, wskaźniki poparcia dla AWPL-ZChR oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąć, że obecnie ugrupowanie realnie cieszy się większą popularnością.

Wyniki partii nie uwzględniając osób, które nie będą głosować i są niezdecydowane:

Nr  Partie   Wrzesień 2018 Sierpień 2018
1.  Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy   Demokraci 25,5 proc. 23,6 proc.
2.  Związek Chłopów i Zielonych  24,3 proc. 21,9 proc.
3.  Porządek i Sprawiedliwość  9,6 proc. 11,1 proc.
4.  Partia Socjaldemokratyczna 7,2 proc. 8,0 proc.
5. Partia Pracy 6,2 proc. 6,8 proc.
6.  AWPL-ZChR 6,0 proc. 5,1 proc.
7.  Ruch Liberalny 6,0 proc. 5,3 proc.
8.  Socialdemokratyczna Partia Pracy 5,9 proc. 6,2 proc.
9.  Partia Centrum 4,0 proc. 6,2 proc.
10.  Inne partie 5,3 proc. 5,8 proc.
   Suma oddanych na partie głosów 100 proc. 100 proc. 

2018-10-10