Menu / szukaj

Wileńska Filia Uniwersytetu w Białymstoku po raz 12. rozpoczęła rok akademicki

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku zainaugurował dziś 12. rok akademicki. Uroczystość odbyła się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego swoją obecnością zaszczycił m.in. przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, poseł do Parlamentu Europejskiego – Waldemar Tomaszewski, doradca premiera Litwy ds. mniejszości narodowych, dyrektor Domu Polskiego w Wilnie – Artur Ludkowski, zastępca ambasadora RP na Litwie – Grzegorz Poznański, I radaca Ambasady RP – Paweł Krupka, Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė, wicemer samorządu rejonu wileńskiego – Robert Komarowski, radni miasta Wilna z ramienia AWPL-ZChR – Jarosław Kamiński oraz Grzegorz Sakson, kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Solecznickiego – Regina Markiewicz, zastępca kierownika Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego – Zofia Ryżowa, a także dyrektorzy szkół polskich Wilna i Wileńszczyzny oraz przedstawiciele organizacji działających na rzecz oświaty i szkolnictwa.

„Ubiegły rok akademicki był udanym rokiem dla Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. 14 marca Jarosław Gowin, wicepremier rządu polskiego, minister nauki i szkolnictwa wyższego podpisał z rektorem Uniwersytetu w Białymstoku, profesorem Robertem Ciborowskim umowę o dofinansowaniu – w kwocie blisko 19 mln złotych – dotyczącej rozbudowy siedziby wydziału przy ulicy Makowej w Wilnie. To bardzo ważne wydarzenie i duży sukces” – mówiła podczas uroczystości Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie, dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB.

Dziekan wydziału słowa podziękowania skierowała do przewodniczącego AWPL-ZChR, który ufundował kilkadziesiąt staży w Brukseli dla studentów uczelni:

„Wielkim przyjacielem naszego wydziału jest pan poseł Waldemar Tomaszewski, chcę bardzo serdecznie podziękować za pana zaangażowanie, za wsparcie dla praktycznej działalności naszych studentów. Dziękuję, że już drugi raz z rzędu ufundował pan stypendia dla najlepszych studentów europeistyki”. Dziekan podkreśliła, że praktyki w brukselskim biurze europosła cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony studentów i odgrywają dużą rolę w procesie nauczania.

Waldemar Tomaszewski zwracając się do wszystkich zebranych, a w szczególności do studentów I roku powiedział: „Wyższa uczelnia z polskim językiem nauczania była jednym z głównych postulatów polskiej społeczności na Litwie, od razu w latach odrodzenia, po roku 1988. Do tego długo dążyliśmy i dzisiaj cieszymy się niezmiernie, że mamy własną uczelnię, tutaj, w Wilnie, z językiem polskim, która na pewno będzie się rozwijała i będzie nawiązywała do tradycji Uniwersytetu im. Stefana Batorego, który był drugim uniwersytetem w Rzeczpospolitej i pierwszym na ziemiach najbardziej oddalonych na Wschód”.

Waldemar Tomaszewski zapewnił także, że AWPL-ZChR będzie przykładać maksimum wysiłku, by wspierać uczelnię i nie tylko poprzez fundowanie stypendiów: „Sprawą bardziej ważną jest wsparcie uczelni przez naszych przedstawicieli sprawujących urzędy w samorządach czy w szkołach. Te sprawy są zasadnicze. Dzięki jedności polskiej społeczności i jej determinacji udało nam się zachować polskie szkolnictwo w wielkim oraz szerokim wymiarze i dzisiaj mamy 36 gimnazja z polskim językiem nauczania – i to jest przyszły narybek dla Filii Uniwersytetu Białostockiego”.

„Te 36 polskie gimnazja stanowią 10 proc. wszystkich gimnazjów na Litwie, to naprawdę jest ogromny potencjał. Udało się to osiągnąć mimo nieprzychylnych warunków, na początku reformy oświatowej proponowano nam tylko 13 tych placówek oświatowych” – przypomniał lider AWPL-ZChR.

„Nasza reprezentacja w samorządach trzyma parasol ochronny nad polską oświatą, dzięki niej udaje się wychodzić obronną ręką nawet z trudnych sytuacji” – kontynuował Waldemar Tomaszewski.

Na zakończenie Waldemar Tomaszewski podziękował wszystkim wykładowcom, kierownictwu uniwersytetu za ogromną pracę na rzecz sprawy polskiej, Państwu Polskiemu za inwestowanie w polską uczelnię na Litwie, a zwracając się do studentów powiedział: „Nie wyobrażacie sobie jaka to jest wielka sprawa studiować w ojczystym mieście, w ojczystym języku i z tak znakomitymi wykładowcami”.

W minionym roku na wydziale kształciło się 293 studentów: na ekonomii I stopnia 105 osób, na ekonomii II stopnia – 53 osoby, na europeistyce 76 osób, na informatyce 59 studentów. Studia w ubiegłym roku ukończyło 67 absolwentów.

2018-10-01