Menu / szukaj

Litewskie związki zawodowe popierają organizowany 16 października wiec protestu

Litewska Federacja Związków Zawodowych Oświaty i Nauki wyraziła poparcie dla organizowanego 16 października wiecu protestu przeciwko niesprawiedliwej polityki socjalnej i oświatowej na Litwie.
Litewska Federacja Związków Zawodowych Oświaty i Nauki popiera organizowany 16 października wiec protestu przeciwko niesprawiedliwej polityki socjalnej i oświatowej na Litwie, wynikającej z powodu niedoskonałości nowego modelu socjalnego, i wyrażają solidarność z organizatorami oraz uczestnikami tego wiecu.

Do Litewskiej Federacji Związków Zawodowych Oświaty i Nauki należą: Litewski Związek Zawodowy Oświaty, Litewski Związek Zawodowy Instytucji Oświatowych, Litewski Związek Zawodowy Nauczycieli i Chrześcijański Związek Zawodowy Pracowników Oświaty.

Przypominamy, że samorząd m. Wilna wydał zezwolenie na zorganizowanie 16 października wiecu protestu przeciwko niesprawiedliwej polityce socjalnej i oświatowej w naszym kraju. Akcja protestacyjna odbędzie się przy gmachu Rządu RL. Udział w niej ma wziąć około 2000 osób. Początek o godz. 15.30. Wiec ma potrwać około 1,5 godziny.

Za ostatnią dekadę zamknięto na Litwie kilkaset szkół, co powoduje duże zaniepokojenie rodziców z powodu kształcenia ich pociech, uczniów, nauczyciele tracą pracę, a ich zawód staje coraz mniej prestiżowy i doceniany w społeczeństwie. W przedszkolach z kolei sytuacja socjalna pracowników jest w ogóle katastroficzna.

Według organizatorów, spore zaniepokojenie z powodu niedostatecznych gwarancji socjalnych i liberalizacji stosunków pracy odczuwalne jest również w innych dziedzinach: kultury, opieki społecznej.

Przygotowany przez Rząd nowy Kodeks pracy jest odbierany przez pracowników jako dalsze uszczuplanie ich gwarancji socjalnych, co koliduje zarówno z obietnicami wyborczymi, jak też programem Rządu. Zresztą Rząd nie wywiązuje ze swoich obietnic nie tylko w kwestiach socjalnych i oświatowych, ale też w obszarze zagwarantowania praw dla mniejszości narodowych. Rząd i Sejm nie zrobili nic dla realizacji programu rządowego, który skądinąd ma wagę ustawy.

W związku z powyższym przedstawiciele zespołów pracy, związków zawodowych, środowiska pracowników dziedzin oświatowej, kultury, socjalnej, jak też rodzice szkół mniejszości narodowych i litewskich organizują wiec protestu przeciwko niesprawiedliwej polityce socjalnej i oświatowej 16 października, przy gmachu Rządu RL, al. Giedymina 11, Wilno.

www.L24.lt

2015-10-14