Navigate / search

LLRA siekia padidinti atlyginimus darželių darbuotojams bei visiems „paslaugiečiams“

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija LR Seime užregistravo šiandien dviejų rezoliucijų projektus, kuriais siekia padidinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų bei viešojo sektoriaus įstaigų ir organizacijų darbuotojų, nepriskiriamų valstybės tarnautojų kategorijai, atlyginimus.
LLRA frakcijos inicijuoti rezoliucijų projektai sulaukė didelio palaikymo: vieną iš rezoliucijų pasirašė 31, kitą – 28 parlamentarai.

LLRA siūlo nuo 2016 m. sausio 1 d. suvienodinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimus su mokytojų atlyginimais, taip pat padidinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo techninių darbuotojų atlyginimus ir pakeisti „paslaugiečių“, dirbančių viešajame sektoriuje t.y. Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų ar įstaigų, atliekančių viešąjį administravimą, savivaldybių bei kitų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų, nepriskiriamų valstybės tarnautojų kategorijai, tarnybinių atlyginimų dydžius.

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimai žymiai skiriasi nuo mokytojų atlyginimų, tačiau darbo laiko atžvilgiu mokytojas, dirbantis pilnu etatu, turi išdirbti 18 valandų per savaitę, o ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas – net 36 valandas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams keliami tokie patys reikalavimai kaip ir mokytojams: turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, nuolat kelti kvalifikaciją. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai su savo auklėtiniais taip pat įgyvendina projektinę veiklą, dalyvauja rajonų ir šalies konkursuose, su kiekvienu vaiku dirba individualiai ir be pertraukų. Esu tvirtai įsitikinusi – dabartinė vaikų darželio auklėtojų darbo apmokėjimo sistema neteisinga. Šį nelengvą darbą dirbantys asmenys privalo gauti atitinkamą darbo užmokestį“, – sakė Rita Tamašunienė, LLRA frakcijos seniūnė.

Kalbant apie kitą rezoliucijos projektą, frakcijos seniūnė pažymėjo, kad asmenų, dirbančių atsakingą ir aukštojo išsilavinimo reikalaujantį darbą, atlyginimas negali lygintis su atlygiu, mokamu už nekvalifikuotą darbą.

„Greitu metu institucijų ar įstaigų, atliekančių viešąjį administravimą, savivaldybių darbuotojų atlyginimai gali susilyginti su minimalaus darbo užmokesčio dydžiu. 1993 m. liepos 8 d. Vyriausybės nutarimas „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ Nr. 511 iš esmės nesikeitė jau daugiau kaip 22 metus. Atlyginimas už darbą, kuris reikalauja aukštojo mokslo pirmosios ar antrosios pakopos studijų išsilavinimo, didelės atsakomybės, kvalifikacijos ir kompetencijos, negali lygintis su atlyginimu už nekvalifikuotą darbą“, – pažymėjo Rita Tamašunienė.

LLRA frakcijos teigimu, dabar – tinkamiausias laikas imtis realių veiksmų ir įgyvendinti socialiai teisingą politiką. Augant BVP, pirmiausia reikia didinti darbo užmokesčius – ši nuostata aiškiai deklaruota Vyriausybės programoje, bet iki šiol nėra nei politinės valios, nei konkrečių ją įgyvendinančių žingsnių.

www.L24.lt

2015-10-13