Menu / szukaj

AWPL zabiega o większe wynagrodzenia dla pracowników sektora publicznego

Frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w litewskim Sejmie opracowała i zarejestrowała projekty dwóch rezolucji Sejmu, zabiega w ten sposób do zwiększenia wynagrodzeń wychowawców przedszkolnych i nauczycieli klas wczesnoszkolnych oraz wypłat tych pracowników sektora publicznego, którzy nie są urzędnikami państwowymi.
Dokumenty przygotowane przez frakcję AWPL doczekały się dużego poparcia: pierwszy projekt poparło 31 posłów, drugi – 28 parlamentarzystów.

AWPL proponuje od 1 stycznia 2016 r. zrównać wynagrodzenia pedagogów przedszkolnych i wczesnoszkolnych z wypłatami nauczycieli szkolnych, zwiększyć wynagrodzenia najmniej opłacanych pracowników sektora publicznego (pracowników kultury, bibliotekarzy itd.).

„Różnica pomiędzy wynagrodzeniami wychowawców przedszkolnych i nauczycieli klas wczesnoszkolnych a nauczycieli jest ogromna, przy czym nauczyciel pracujący w pełnym wymiarze pracuje 18 godzin tygodniowo, zaś wychowawcy przedszkolni i nauczyciele klas wczesnoszkolnych – aż 36 godzin. Dodatkowo obie grupy wychowawców powinny spełniać jednakowe wymagania: posiadać wykształcenie wyższe uniwersyteckie, stale podnosić kwalifikacje. Wychowawcy przedszkolni i nauczyciele klas wczesnoszkolnych dodatkowo biorą udział wraz z wychowankami w działalności projektowej, uczestniczą w konkursach rejonowych i krajowych, z każdym dzieckiem pracują indywidualnie. Jestem święcie przekonana, że wynagrodzenia dla wychowawców przedszkolnych są niesprawiedliwe. Osoby, które wykonują tak niełatwą pracę, powinny być odpowiednio wynagradzane” – uważa starosta frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) Rita Tamašunienė.

Komentując drugi projekt rezolucji, starosta frakcji zaznaczyła, że wynagrodzenie płatne dla osób wykonujących odpowiedzialną pracę wymagającą wykształcenia wyższego nie może takie samo, jakie jest wypłacane za pracę osób nie posiadających kwalifikacji.

„Niedługo wynagrodzenia pracowników instytucji i urzędów państwowych oraz samorządowych zrównają się z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Rezolucja Rządu z 1993 r. regulująca wysokość wynagrodzenia wspomnianych pracowników zasadniczo nie zmieniała się już od 22 lat” – ubolewa posłanka.

W opinii sejmowej frakcji AWPL teraz jest najwyższy czas na podjęcie konkretnych działań i prowadzenie społecznie sprawiedliwej polityki. W kontekście wzrostu PKB w pierwszej kolejności należy zwiększać wypłaty – zobowiązanie to znalazło się zresztą w rządowym programie, aczkolwiek do tej pory rządzący nie wykazali się ani wolą polityczną, ani konkretnymi krokami.

www.L24.lt

2015-10-13