Navigate / search

Valdemar Tomaševski: Žmonių balsas turi būti išgirstas

Spalio 16-ąją prie Vyriausybės rūmų vyks didžiulė protesto akcija „Prieš neteisingą politiką socialinėje ir švietimo srityse”.
„Lietuvos lenkų rinkimų akcijos vyriausioji taryba, laikydamasi nuomonės, kad Vyriausybė nevykdo savo programos, spalio 9-ąją priėmė sprendimą palaikyti mitinguosiančius”, – šiandien per Seime surengtą spaudos konferenciją pranešė LLRA frakcijos Seime seniūnės pavaduotoja Vanda Kravčionok.

Brukamas socialinis modelis
„Vyriausybė ne tik nevykdo savo programos, bet ir įveda naujoves, kurių šiame įstatymo galią turinčiame dokumente nė nebuvo, o netgi atmeta pasiūlymus, kurie skirti Vyriausybės programai įgyvendinti”, – konstatavo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) pirmininkas, Europos Parlamento narys Valdemar Tomaševski.

„Gerinsime socialinį dialogą tarp darbdavių, valstybės ir samdomų darbuotojų. Didinsime profesinių sąjungų įtaką priimamiems sprendimams, skatinsime šakinių profesinių sutarčių pasirašymą” – šis Vyriausybės programos nuostatas yra, pasak V. Tomaševskio, nevykdomas.

„Minėtas dialogas nevyksta, tai pabrėžė š.m. rugsėjo 10-ąją prie Seimo piketavę Lietuvos piliečiai. Profesinių sąjungų atstovai tarė ryžtingą „ne” darbuotojo atleidimui įspėjus ne prieš 2 mėnesius, o 3 dienas, prieš darbo užmokesčio mažinimą, išeitinių išmokų mažinimą, darbo savaitės ilginimui nuo 40 iki 60 valandų, terminuotų darbo sutarčių įvedimui nuolatinio pobūdžio darbui, atostogų už darbo stažą panaikinimui, darbo stažo pensijai gauti ilginimui 5 metais, vaikus auginančių darbuotojų garantijų mažinimui, profesinių sąjungų veiklos suvaržymui”, – pabrėžė LLRA lyderis ir pridūrė, kad Vyriausybė nenori atsižvelgti į vis labiau dėl socialinio modelio nepatenkintų piliečių postulatus, o Lietuva tampa valstybe, kuri bemaž per pusę mažina darbuotojams socialines garantijas.

Vėl pamirštos tautinės mažumos
LLRA vadovybes nuomone, Vyriausybė nevykdo ir tų programos nuostatų, kurios susijusios su tautinių mažumų teisėmis.

„Parengsime Lietuvos Respublikos tautinių mažumų įstatymo projektą. Tautinių mažumų atstovavimo funkcijas pavesime specialiai sukurtam departamentui. Išspręsime vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose bei gatvių ir vietovių pavadinimų rašymo klausimus, atsižvelgdami į Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją” – pasak V. Tomaševskio, Vyriausybė nevykdo ir šio programos nuostato, nes įstatymo projektas iki šiol nėra patvirtintas Vyriausybėje.

„Departamentas veikia, tačiau jo įkūrimas nekeičia situacijos. Šis darinys jau veikė Kultūros ministerijoje, dabar jis yra atskira įstaiga, yra naujas vadovas, tačiau tautinių mažumų padėties tai negerina, daugiau pinigų joms neasignuojama”, – nurodė LLRA pirmininkas.

Nieko, pasak V. Tomaševskio, Vyriausybė nepadarė ir spręsdama gatvių ir vietovių pavadinimų rašymo klausimus. „Jau per šios Vyriausybės kadenciją buvo skirtos didžiulės baudos už dar sovietmečiu iškabintas lenteles. Šiuo požiūriu nieko nenuveikta”, – nuogąstavo politikas.

Lenkų rinkimų akcijos pirmininkas nurodė apgailestausiąs ir dėl to, kad Vyriausybė nevykdo savo įsipareigojimo mokyklų tinklo tautinių mažumų (lenkų ir rusų) kalbomis pertvarką vykdyti atsižvelgiant į bendruomenių interesus. „Į bendruomenių interesus visiškai nėra atsižvelgiama, sprendimai priimami ir pertvarka vykdoma buldozeriniais metodais”, – nurodė LLRA lyderis, primindamas, kad jau uždaryta 50 tautinių mažumų mokyklų, o dar dešimčiai yra iškilusi grėsme.

Vyriausybės programos 249 punkte įtvirtintas įsipareigojimas siekti, kad valstybinis lietuvių kalbos egzaminas nelietuviškų mokyklų abiturientams būtų nukeltas į vėlesnį laiką. „Jis nėra nukeltas, tautinių mažumų mokyklų mokiniai laiko tokį patį egzaminą. Tai yra diskriminacija, juk į šio egzamino rezultatus yra atsižvelgiama stojant į aukštąją mokyklą”, – grėsmes, iškilusias nelietuviškų mokyklų abiturientams dėl politikų veiksmų aiškino europarlamentaras.

Nesibaigiantis žemės grąžinimo procesas
Perimdama valstybės valdymo vairą, naujoji Vyriausybė įsipareigojo užbaigti nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą. Tačiau, LLRA atstovų manymu, šio pažado valdantieji irgi nevykdo.

„Vilniuje žemės dar neatgavo 4000 piliečių, visoje Lietuvoje – keliolika tūkstančių žmonių. Valdančioji dauguma ne tik nepadarė nieko siekdama užbaigti šį procesą, bet ir atmeta LLRA frakcijos pasiūlymus dėl žemės grąžinimo proceso pagreitinimo ir užbaigimo. Kreipiausi į ministrą pirmininką prašydamas nedelsiant imtis priemonių tam, kad piliečiai atgautų žemę Vismaliukuose. Vyriausybė, užuot grąžinusi žemę teisėtiems savininkams, siekia pripažinti šią teritoriją valstybei svarbiu objektu, o tai reiškia, kad savininkai neatgaus čia turėtos žemės. Kai kurie jų žemės grąžinimo čia laukia jau 25 metus. Tai yra neteisėta, tad kreipiausi į premjerą su prašymu, kad rengiamas nutarimas dėl Vismaliukų pripažinimo valstybei svarbiu objektu būtų sustabdytas iki tol, kol pirmoje eilėje nuosavybė bus atkurta teisėtiems savininkams. LLRA frakcija parengė dar kelis projektus, kuriais siekiama paspartinti žemės grąžinimo procesą teisėtiems pretendentams”, – informavo V. Tomaševski.

“Piliečiai negali būti apgaudinėjami”
Partijos pirmininkas taip pat pranešė, kad LLRA frakcija parengė dar kelis Seimo rezoliucijų projektus dėl darželių pedagogų ir mokyklų mokytojų atlyginimų suvienodinimo, taip pat dėl labai menkai apmokamų pagal darbo sutartis dirbančių viešojo sektoriaus darbuotojų (kultūros darbuotojų, bibliotekininkų ir kt.) atlyginimo padidinimo.

„Tikimės, kad šiuos pasiūlymus Seimas palaikys”, – optimistiškai prognozavo LLRA pirmininkas.

Organizatorių duomenimis, spalio 16-ąją prie Vyriausybės rūmų vyksiančioje protesto akcijoje ketina dalyvauti apie 2000 žmonių. Mitinguotojų postulatus palaiko Lietuvos švietimo darbuotojų sąjunga, politinė partija „Rusų aljansas”, vedamos derybos su LPS „Solidarumas”, kitomis opozicinėmis partijomis dėl protestuotojų palaikymo.

„Trūksta visuotinio solidarumo tokiais svarbiais mūsų piliečiams klausimais. Negalima tylėti, kai mūsų darbuotojams yra iškilusi grėsmė netekti net pusės dabar turimų socialinių garantijų”, – akcentavo V. Tomaševski. „Žmonių balsas turi būti išgirstas, jie negali būti apgaudinėjami”, – pridūrė.

www.L24.lt

2015-10-12