Menu / szukaj

Dążą do stabilności procesu wyborczego

W Sejmie rozpoczęto prace nad rozpatrywaniem zgłoszonego przez frakcję Akcję Wyborczą Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) projektu nowelizacji ustaw o wyborach prezydenckich, sejmowych, samorządowych i do Parlamentu Europejskiego (PE). Zgodnie z projektem, tryb przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich, sejmowych, samorządowych i do PE nie może ulegać zmianie, jeśli do wyborów zostało mniej niż rok, z wyjątkiem przypadków, gdy należy zlikwidować sprzeczność ustawy lub jej artykułów z Konstytucją.
„Obecnie zmiany w ordynacji wyborczej są dokonywane, gdy do wyborów pozostaje zaledwie kilka miesięcy, a to narusza uzasadnione oczekiwania uczestników politycznej kampanii wyborczej, nie zapewnia stabilności sytuacji uczestnikom wyborów oraz są niezgodne z międzynarodową dobrą praktyką w zakresie wyborów. Jeżeli proponowane przez AWPL-ZChR poprawki zostaną przyjęte, to będą uwzględnione jeszcze w 2012 roku przedstawione przez ESBO zalecenia Litwie w sprawie doskonalenia procesu wyborczego, da się uniknąć upolitycznionych poprawek do ustawy oraz zapewniona będzie stabilność procesu wyborczego” – powiedziała starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR Rita Tamašunienė.

Obecnie tylko ordynacja wyborcza do PE nie może ulegać zmianie, gdy do wyborów pozostaje mniej niż 6 miesięcy, z wyjątkiem przypadków, gdy należy usunąć sprzeczności ustawy lub jej artykułów z Konstytucją lub kiedy ustawa o wyborach do PE jest zmieniana zgodnie z porządkiem ustanowionym w 10 punkcie 3 artykułu ustawy o Głównej Komisji Wyborczej. W innych ustawach o wyborach nie jest ustalony żaden termin, podczas którego zabrania się zmieniać ordynację wyborczą.

Jak wynika ze sprawozdania ESBO z 2012 roku o wyborach sejmowych, punkt II.2b Kodeksu Dobrej Praktyki w Sprawach Wyborczych przyjęty przez Komisję Wenecką mówi o tym, że „podstawowe przepisy prawa wyborczego, w szczególności przepisy regulujące system wyborczy, skład komisji wyborczych i granice okręgów wyborczych nie powinny być zmieniane w ciągu roku przed wyborami lub powinny zostać włączone do Konstytucji lub aktów prawnych o randze wyższej niż prawo powszechne”.

W pierwszym czytaniu za przyjęciem proponowanych przez AWPL-ZChR poprawek do ustaw o wyborach we wtorek głosowało 66 posłów, nikt nie był przeciw, 13 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Teraz projekt trafi pod obrady sejmowego Komitetu ds. Zarządzania Państwem i Samorządów.

2018-09-26