Navigate / search

Svarbūs LLRA-KŠS pasiūlymai įtraukti į partijų susitarimą dėl gynybos

Šiandien penkių didžiausių parlamentinių partijų lyderiai Vyriausybėje pasirašė susitarimą dėl artimiausio dešimtmečio gynybos politikos.

Lietuvos lenkų rinkimų akciją-Krikščioniškų šeimų sąjungą susitarimo pasirašyme atstovavo partijos lyderis, Europos Parlamento narys Valdemar Tomaševski.

Susitarime numatyta ne vėliau kaip iki 2030 metų finansavimą gynybai padidinti iki 2,5 proc. bendrojo vidaus produkto – puse procentinio punkto daugiau nei dabar. Dokumente numatoma 2022 metais priimti sprendimus dėl galimybės įvesti visuotinę karo prievolę.

LLRA-KŠS partijos atstovai aktyviai dalyvavo rengiant susitarimo tekstą. Susitarimą pasirašiusių partijų atstovai pritarė LLRA-KŠS partijos pasiūlymui, kuris numato, kad būtina plėtoti ir stiprinti demokratiją, laikytis pagrindinių, Europoje visuotinai pripažįstamų vertybių, užtikrinti pagrindinių žmogaus teisių įgyvendinimą ir pagarbą tautinių mažumų teisėms, priimti Tautinių mažumų įstatymą. Taip pat buvo pritarta pasiūlymui, kuris numato naujų darbo vietų kūrimą Lietuvoje naudojant vidaus darbo jėgos potencialą ir sudaryti sąlygas aukštą pridėtinę vertę ir inovacijas gynybos srityje kuriančios gynybos pramonės vystymui, pritraukiant ES lėšas ir skatinant tarptautinį bendradarbiavimą.

„Jei mes palaipsniui didiname išlaidas gynybai, tai turime tuos pinigus paskirstyti mūsų šalyje, o ne viską leisti į užsienį. Galime čia, vietoje, labai sėkmingai vystyti smulkiąją karinę pramonę t.y. gaminti šovinius, sviedinius, karinę aprangą ir kitą amuniciją, o ateityje kulkosvaidžius, šarvuočius ir kitą karinę techniką. Tokiu atveju, atitiksime ir NATO keliamus reikalavimus, bet ir dalį gynybai skiriamų pinigų investuosime šalies viduje, kas turės teigiamos įtakos šalies ekonomikai, naujų darbo vietų kūrimui“, – pasakė LLRA-KŠS partijos lyderis Valdemar Tomaševski.

Tautinių mažumų klausimas irgi neliko užribyje: „Taip pat svarbu pabrėžti, kad susitarime esame įtvirtinę nuostatą dėl pagrindinių žmogaus teisių įgyvendinimo, pagarbos tautinių mažumų teisėms bei Tautinių mažumų įstatymo priėmimo. Šis mūsų punktas buvo įtrauktas 2014 metais pasirašytame susitarime. Deja, iki šiol šis punktas nebuvo įgyvendintas, todėl turėjome jį įtraukti į naująjį susitarimą. Partijos įsipareigojo, kad Seimas šioje kadencijoje priims Tautinių mažumų įstatymą”, – kalbėjo partijos vadovas.

Naujo susitarimo iniciatoriai sako, kad susitarimas padės užtikrinti nuoseklią gynybos politiką, neatsižvelgiant į rinkimų ciklus ir politinės valdžios pasikeitimus.

2018-09-10