Menu / szukaj

Ważne propozycje AWPL-ZChR wciągnięte do porozumienia partii w sprawie obronności

Dziś przywódcy pięciu największych partii parlamentarnych podpisali w Rządzie porozumienie w sprawie polityki obronnej na najbliższe 10 lat. Podczas podpisania umowy Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich rodzin reprezentował jej lider, poseł do europarlamentu, Waldemar Tomaszewski. 
Porozumienie przewiduje, że nie później niż do 2030 roku nakłady finansowe na obronność zostanią zwiększone do 2,5 proc. PKB – pół punktu procentowego więcej niż obecnie. Dokument przewiduje także przyjęcie w 2022 roku decyzji w sprawie możliwości wprowadzenia powszechnej służby wojskowej. 

Przedstawiciele AWPL-ZChR aktywnie uczestniczyli w pracach nad tekstem umowy. Przedstawiciele partii, które podpisały porozumienie przystali na propozycję AWPL-ZChR o konieczności poszerzania i wzmacniania demokracji, przestrzegania podstawowych, powszechnie uznawanych w Europie, wartości, zapewnienia podstawowych praw człowieka i szacunku dla mniejszości narodowych, przyjęciu Ustawy o mniejszościach narodowych.

Ponadto zatwierdzono propozycję tworzenia nowych miejsc pracy na Litwie przy wykorzystaniu wewnętrznego potencjału pracowniczego oraz utworzenia warunków rozwoju przemysłu tworzącego wysoką wartość dodatnią i innowacje w dziedzinie obronności, przyciągając fundusze z UE oraz promując współpracę międzynarodową.

„Jeśli stopniowo zwiększymy środki na obronę, musimy te pieniądze zainwestować w naszym państwie, a nie wszystko wydawać za granicą. Możemy tu, na miejscu, z dużym powodzeniem rozwijać drobny przemysł wojskowy tzn. produkować odzież wojskową, naboje, pociski czy inną amunicję, a w przyszłości karabiny maszynowe, pojazdy opancerzone i inny sprzęt wojskowy. W ten sposób spełnimy wymagania NATO, a część funduszy przeznaczonych na obronność zostanie zainwestowana na Litwie, co pozytywnie wpłynie na gospodarkę kraju, czy tworzenie nowych miejsc pracy” – powiedział lider AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski.

Nie została również pominięta kwestia mniejszości narodowych: „Należy podkreślić, że w porozumieniu zawarto przepis o przestrzeganiu podstawowych praw człowieka, poszanowaniu praw mniejszości narodowych oraz uchwaleniu Ustawy o mniejszościach narodowych. Ta nasza propozycja była wniesiona do porozumienia podpisanego w 2014 roku. Niestety, do tej pory ten punkt nie został zrealizowany, dlatego musieliśmy wciągnąć go w nowej umowie. Partie zobowiązały się, że Sejm RL przyjmie Ustawę o mniejszościach narodowych podczas tej kadencji „- powiedział lider partii.

Inicjatorzy nowego porozumienia mówią, że umowa pomoże zapewnić spójną politykę obronną, niezależnie od cykli wyborczych i zmian władzy politycznej.

2018-09-10