Menu / szukaj

Wilno – miastem Miłosierdzia

„Nieodkryte możliwości turystyczne: Wilno – miastem Miłosierdzia” – konferencja pod takim tytułem odbyła się we środę, 30 września, w Sejmie Republiki Litewskiej. Inicjatorem konferencji jest poseł na Sejm RL z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Rita Tamašunienė.
„Celem konferencji jest podjęcie tematu Miłosierdzia Bożego w związku z nadejściem ogłoszonego przez Papieża Franciszka Świętego Roku Miłosierdzia Bożego oraz zwrócenia szczególnej uwagi na miejsca kultu Miłosierdzia w Wilnie” – zagajając obrady powiedziała starosta sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) R. Tamašunienė.

O tym, że ogłoszenie nadchodzącego roku 2016 Rokiem Miłosierdzia Bożego jest zarówno darem, jak też wyzwaniem dla Wilna i jego mieszkańców, mówił arcybiskup wileński Gintaras Grušas.

„Święta Faustyna i to, że Jezus ukazał się jej właśnie w Wilnie, jest darem dla nas, dla Wilna” – mówił arcybiskup. „To też zobowiązuje. Wilno jest coraz bardziej znane jako miasto Miłosierdzia, a to z powodu ukazania się Jezusa św. Faustynie, Ostrej Bramy oraz naszej historii. Okres, w którym Wilno doznało wojen, zesłań, okupacji, mordu, wymaga od nas, byśmy dotknęli miłosierdzia oraz byśmy się nim dzielili” – powiedział abp G. Grušas.

„Wilno przyciąga, pobożność bierze tutaj swoje początki i szerzy się na całym świecie” – zaznaczył duchowny i, nawiązując do tematu konferencji, dodał, że Wilno powinno być przygotowane do przyjęcia dużej liczby pielgrzymów i stworzyć możliwości, by mogli oni dotknąć skarbów wiary, jakie posiada stolica.

O szczególnej roli wilnian w upowszechnianiu idei miłosierdzia mówił proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie Vaidas Vaišvilas. „Łaską Boga jest to, że właśnie w Wilnie mieszkała św. Faustyna, że w tym mieście ukazał się jej Jezus. W Wilnie św. Faustyna doświadczyła około 80 mistycznych przeżyć, kilkakrotnie Chrystus objawił się jej w tej postaci, którą przelano na obraz „Jezu, Ufam Tobie”. Cudem na Antokolu ocalał dom, w którym mieszkała święta. To wszystko sprawia, że powinniśmy przejąć misję apostolstwa i szerzyć ideę miłosierdzia” – mówił kapłan.

Duchowny opowiedział historię chorej na raka kobiety z Lublina, która udała się w pieszą pielgrzymkę do Wilna – i została uzdrowiona. Podobnie było w przypadku małżeństwa z Polski, które nie mogło doczekać się dzieci. Małżonkowie również odbyli pieszą pielgrzymkę do Wilna, a po roku w Wilnie znalazły się dwa wota dziękczynne z wypisanymi imionami synków pary małżeńskiej. „To tylko kilka z wielu, wielu przykładów oddziaływania Miłosierdzia Bożego” – zaznaczył proboszcz Sanktuarium, w którym wisi słynny obraz „Jezu, Ufam Tobie”.

Poseł Algimantas Dumbrava, członek sejmowej grupy modlitewnej, powiedział, że dzisiejsza konferencja jest wydarzeniem wyjątkowym w parlamencie, bowiem nieczęsto w Sejmie są organizowane przedsięwzięcia na temat wiary i religii. Zaznaczył, że litewski Sejm z aulą modlitewną imienia Jana Pawła II wyróżnia się spośród innych parlamentów na całym świecie, bowiem rzadko który parlament ma miejsce do modlitwy i skupienia się.

Przewodniczący Litewskiej Wspólnoty Pielgrzymów dr Darius Liutikas mówił o różnicy pomiędzy pielgrzymowaniem a turystyką religijną, która, jak powiedział, jest formą pośrednią pomiędzy pielgrzymką a podróżą turystyczną. Prelegent podkreślił, że początki pielgrzymowania chrześcijańskiego na Litwie sięgają XVI wieku, a obecnie Litwa ma blisko 20 miejsc przyciągających pielgrzymów. Zaznaczył, że, pomimo że Wilno ma kilkadziesiąt kościołów, tym niemniej nie wszystkie znajdują się w polu zainteresowania pielgrzymów. „Kościół, by przyciągał pątników, powinien się czymś wyróżnić. Np. szczególnym obrazem” – powiedział dr D. Liutikas.

Przewodniczący Litewskiej Wspólnoty Pielgrzymów zauważył, że Wilno posiada potencjał, by zatrzymać pątników na dłużej niż jeden dzień, mimo to, jak dodał, miasto powinno poszerzać ofertę usługową dla pielgrzymujących, zadbać o ich ciekawy i różnorodny pobyt w litewskiej stolicy. Zaproponował włączenie turystyki religijnej do celów państwowej polityki turystycznej oraz promowania Wilna jako miasta pielgrzymów, miasta Miłosierdzia.

Dyrektor Centrum Pielgrzymkowego Diecezji Wileńskiej Inesa Čaikauskienė mówiła o znaczeniu wileńskiego okresu św. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćki w budowania wizerunku Wilna jako celu pielgrzymek, miasta Miłosierdzia. Na zwiększenie atrakcyjności Wilna znajdującego się na światowej mapie miejsc docelowych pielgrzymek miało, jak powiedziała, powstanie Szlaku Pielgrzymiego Jana Pawła II po Litwie, biegnąca przez Wilno Droga św. Jakuba.

Vilma Daubarienė z Centrum Informacji Turystycznej w Wilnie zaznaczyła, że Wilno jest bardzo popularne wśród pielgrzymujących z Polski, zwłaszcza z północnej jej części, Irlandii, USA. Zgodziła się z przedmówcami, że Wilno posiada ogromny potencjał, by stać się miejscem jeszcze bardziej rozpoznawalnym przez pątników z całego świata.

Przedstawicielka Departamentu Turystyki Rasuolė Andrulienė poinformowała, że 70% przybywających na Litwę gości zatrzymuje się w Wilnie, w dalszej kolejności pod względem popularności plasują się Kowno i Kłajpeda. Zaznaczyła, że Polacy od lat są najbardziej rozpoznawalnymi pielgrzymami na Litwie. Polscy turyści, jak poinformowała, już wydali na Litwie 47 mln euro.

Podsumowując obrady, ich inicjatorka R. Tamašunienė konkludowała, że u progu Roku Miłosierdzia Bożego zasadne jest promowanie Litwy i Wilna jako źródła miłosierdzia, zaprosiła uczestników konferencji, by byli ambasadorami tego pomysłu. Starosta sejmowej frakcji AWPL zaznaczyła, że należy dążyć do ściślejszej współpracy instytucji publicznych i Kościoła w budowaniu wizerunku państwa gościnnego, atrakcyjnego, do zwiększania możliwości pielgrzymowania i uprawiania turystyki religijnej, do poszerzania oferty usługowej dla osób przybywających do naszego państwa i jego stolicy.

„Kolejnym naszym dążeniem jest przedstawienie idei miłosierdzia dla młodzieży za pomocą nowoczesnych technologii audiowizualnych” – puentowała posłanka.

Podczas konferencji został wyświetlony film dokumentalny „Ufam Tobie” w reżyserii Aleksasa Matvejevasa.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Udział w obradach wzięli księża, siostry zakonne, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, członkowie sejmowej frakcji AWPL, kierownictwo i radni samorządów rejonu wileńskiego, solecznickiego, trockiego, nauczyciele.

www.L24.lt

2015-09-30