Menu / szukaj

Oświadczenie Biura Prasowego AWPL-ZChR

Z oburzeniem przyjęliśmy świadome rozpowszechnianie przez niejaką Marię Przełomiec kłamliwych oraz oszczerczych tez i insynuacji zawartych w wywiadzie w Porannej Rozmowie (wpolsce.pl) w dn. 25 lipca br.

6 minuta 50 sekunda „wywiadu” M.Przełomiec: w kwestii zwrotu ziemi AWPL nie zgłosiła żadnego projektu ustaw – wierutne kłamstwo.
W zakresie zwrotu ziemi poseł na Sejm RL Waldemar Tomaszewski w okresie 2002-2008 r.  aż 15 razy wykazał się inicjatywą ustawodawczą: złożył 5 projektów ustaw oraz 10 poprawek do projektów ustaw, których połowa została przyjęta. Ostatnio Frakcja AWPL-ZChR w Sejmie RL,  złożyła 3 poprawki do ustawy o zwrocie ziemi. Powyższe fakty podajemy w załączniku. Cała masa inicjatyw AWPL była i jest skierowana na obronę praw naszych Rodaków, którzy nadal borykają się z problemami uczciwego zwrotu ziemi.

7 minuta 10 sekunda „wywiadu” M.Przełomiec: AWPL wyszła z koalicji bo obraziła się na Butkievičiusa o Cytacką – kłamstwo.
Opuściliśmy koalicję rządzącą, bo żadne uzgodnienie programowe w ciągu 2 lat nie zostało zrealizowane, przy blokującej postawie samego premiera A. Butkievičiusa.

7 minuta 19 sekunda „wywiadu” M.Przełomiec: Cytacka jest po polonistyce – nieprawda.
Pani Renata Cytacka jest mgr prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  Ukończyła również studia podyplomowe Handlu Zagranicznego oraz studia dla obcokrajowców w Krajowej Szkole Administracji Państwowej (KSAP). Dobrze wykonywała powierzoną jej funkcję w rządzie, co potwierdza podziękowanie w formie pisemnej od ministra.

7 minuta 30 sekunda „wywiadu” M.Przełomiec: Cytacka wywiesiła w czasie litewskiego święta polską flagę, wyłącznie polską – zmyślona informacja i totalna konfabulacja.
Pani Renata Cytacka wywiesza biało-czerwoną flagę w Polskie Święta Narodowe i ani razu nie wywiesiła polskiej flagi w Litewskie Święta Narodowe.

7 minuta 49 sekunda „wywiadu” M.Przełomiec: AWPL miała wiceministra rolnictwa nie załatwiono nic oprócz ziemi dla Tomaszewskiego – wierutne kłamstwo i oszczerstwo.
Mama i krewni posła z rodziny Raguckich tylko w znikomej części zwrócili ziemię oraz nadal oczekują na jej zwrot, tak samo jak połowa Rodaków miasta Wilna.

10 minuta 40 sekunda „wywiadu” M.Przełomiec:  PKD jako pierwszy wystąpił o TV polską – nieprawda.
Postulat o polską telewizję na Litwie był notorycznie składany co jakiś czas od 25 lat. PKD powstał przed trzema laty. Był to dyżurny postulat ZPL, natomiast kanapowy PKD tylko niedawno podpiął się pod ten temat.

12 minuta 04 sekunda „wywiadu” M.Przełomiec: dlaczego Tomaszewski nie podkreśla, że wprowadzono 5% próg dla mniejszości – nieprawda.
Temat poruszany na wszelkich szczeblach od 20 lat. Dokumentacyjnie jest zawarty w rezolucjach Zjazdów ZPL, AWPL.

12 minuta 30 sekunda „wywiadu” M.Przełomiec: zwrot ziemi Polakom nie na rękę Tomaszewskiego – wierutne kłamstwo i oszczerstwo. W zakresie zwrotu ziemi poseł na Sejm RL Waldemar Tomaszewski w okresie 2002-2008 r.  aż 15 razy wykazał się inicjatywą ustawodawczą: złożył 5 projektów ustaw oraz 10 poprawek do projektów ustaw, których połowa została przyjęta.

12 minuta 50 sekunda „wywiadu” M.Przełomiec: zwrot ziemi, samorządy zdominowane, żadnej inicjatywy w zwrocie ziemi – manipulacja i kłamstwo, gdyż samorządy, gdzie rządzą Polacy są nadal ustawowo pozbawione kompetencji zwrotu ziemi. Wszystkimi procesami zarządza Państwowa Służba Rolna.

14 minuta 40 sekunda „wywiadu” M.Przełomiec: dlaczego Polacy w samorządzie nie biją się o sprawy polskie, palcem nie kiwnęli – kłamstwo i oszczerstwo.
Merowie Zdzisław Palewicz i Maria Rekść; wicemerowie: Teresa Dziemieszko, Robert Komorowski, Maria Pucz, Jadwiga Sienkiewicz, Edyta Tamošiūnaitė; dyrektorzy administracji: Józef Rybak, Lucyna Kotłowska, Andrzej Szerejus; 40 starostów gmin samorządów, 70 radnych AWPL-ZChR w 7 samorządach z wielkim oddaniem pracują dla swych wyborców Polaków, stanowiących nadal  większość na Wileńszczyźnie, jak i dla każdego mieszkańca Wileńszczyzny.

16 minuta 05 sekunda „wywiadu” M.Przełomiec: wszystkie inicjatywy dotyczące polskiego nazewnictwa, polskich nazwisk składane są przez partie litewskie, nie AWPL, nie ZPL – kłamstwo i manipulacja.
Samych projektów ustawy o mniejszości narodowych oraz projektów poprawek z wymownym akcentem dwujęzyczności, oryginalnej pisowni nazwisk złożono kilkanaście. Partie litewskie składają inicjatywy dotyczące polskich nazwisk, które polegają na tym, że nazwiska oryginalne mają być tylko w wersji pomocniczej i na ostatniej stronie paszportu.

16 minuta 59 sekunda „wywiadu” M.Przełomiec: wygodne dla Tomaszewskiego problemy polsko-litewskie – manipulacja i bzdura do kwadratu.
Polacy od 25 lat borykają się z tymi problemami, gdyż stworzyli je nacjonaliści z otoczenia p. V. Lansbergisa, którego osobistą przyjaciółką, jak sama mówi, jest p, M. Przełomiec. Wszelkie możliwości rozwiązania problemów leżą po stronie litewskich władz, to one nie przestrzegają Traktatu Polsko-Litewskiego, to ona łamią zapisy Konwencji Ramowej o Ochronie Praw Mniejszości Narodowych.

Biuro prasowe AWPL-ZChR oświadcza, że uczciwe dziennikarstwo polega na tym, by dla tak nieuczciwych i kłamliwych osób jak Maria Przełomiec i jej podobnych nie pozwalać w eterze TV powielać bez żadnej weryfikacji redaktora całe stosy kłamstw i oszczerstw. Wciąż mamy nadzieję, że to tylko wypadek przy pracy dziennikarskiej, a zarówno redaktor wywiadu Michał Karnowski jak i Redaktorzy Naczelni mediów Agata Rowińska (wpolsce.pl) i Marzena Nykiel (wpolityce.pl) sprostują w swych mediach kłamstwa i oszczerstwa Marii Przełomiec.

Biuro Prasowe AWPL-ZChR
Wilno, 30 lipca 2018 r.

 

Załącznik:

Projekty ustaw i poprawki do ustaw o zwrocie ziemi zgłoszone przez posła na Sejm RL Waldemara Tomaszewskiego

  Data Nr. Nazwa
1 2002 09 16 IXP-1880 Projekt ustawy o zmianie i uzupełnieniu art. 10 i 21 ustawy o przywróceniu praw własności istniejących nieruchomości

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2 2003 06 02 IXP-2619 Projekt ustawy o zmianie i uzupełnieniu art. 10 ustawy o przywróceniu praw własności istniejących nieruchomości

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

3 2004 07 15 IXP-3728 Projekt rezolucji o monitorowaniu końcowego etapu prac ustawy o przywróceniu prawa własności ziemi i zwrotu ziemi

SEIMO REZOLIUCIJOS „Dėl piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės grąžinimo baigiamojo etapo darbų stebėsenos” PROJEKTAS

4 2006.01.18 XP-1059 Projekt orzeczenia Sejmu zwrócenia się do Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej z prośbą o zbadanie, czy orzeczenie Rządu Republiki Litewskiej nr 808 „W sprawie projektu państwowej ważności” z dnia 21 lipca 2005 r. Nie jest sprzeczna z Konstytucją Republiki Litewskiej i ustawie o przywróceniu praaw własności istniejących nieruchomości SEIMO NUTARIMO „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 808 „Dėl valstybinės svarbos projekto” neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos konkurencijos, Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymams” PROJEKTAS
5 2007.05.16 XP-2248 Projekt ustawy Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
6 2001.12.11 IXP-411(3) Propozycja do projektu o zmianie i uzupełnieniu art.  2,8,12,15,16,18,20, i21 ustawy o przywróceniu prawa własności istniejących nieruchomości

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 8, 12, 15, 16, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-411(3)

7 2003.09-11 IXP-2772 Propozycja do projektu o zmianie i uzupełnieniu art.  2, 10, 12, 15, 17, 20 i 21ustawy o przywróceniu prawa własności istniejących nieruchomości

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 10, 12, 15, 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui

8 2003.11.10 IXP-2894 Propozycja do projektu o zmianie i uzupełnieniu art.  10, 13, 16 i 19 ustawy o refornie ziemi

Žemės reformos įstatymo 10, 13, 16 ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui

9 2004.03.18 IXP-3252(2) Propozycja do projektu o zmianie i uzupełnieniu art.  5 ustawy o przywróceniu prawa własności istniejących nieruchomości

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui

10 2006.06.13 XP-1332 Propozycja do projektu o zmianie i uzupełnieniu art.  1,2,8,11,i 17 ustawy o katastru nieruchomości 

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 1, 2, 8, 11 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui

11 2004.06.14 IXP-3197(2) Propozycja do projektu o zmianie i uzupełnieniu art.  10 ustawy o przywróceniu prawa własności istniejących nieruchomości

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui

12 2006.07.18 XP-737 Propozycja do projektu o zmianie i uzupełnieniu art.  4, 5, 12, 13 i 16 ustawy o przywróceniu prawa własności istniejących nieruchomości

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4, 5, 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui

 

13 2006.07.18 XP-738 Propozycja do projektu o zmianie i uzupełnieniu art.  13 i14 ustawy o refornie ziemi

 

Žemės reformos įstatymo 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui

14 2006.07.18 XP-737(3) Propozycja do projektu o zmianie i uzupełnieniu art.  4, 5, 12, 13 i 16 ustawy o przywróceniu prawa własności istniejących nieruchomości

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4, 5, 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui

15 2006.07.18 XP-738(2) Propozycja do projektu o zmianie i uzupełnieniu art.  13 i 14 ustawy o refornie ziemi

 

Žemės reformos įstatymo 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui

 

Projekty ustaw o zwrocie ziem zgłoszone przez frakcję AWPL-ZChR w Sejmie RL

  Data Nr. Nazwa
1 2013-08-28 XIIP-921 Projekt ustawy o zmianie i uzupełnieniu art. 5 i 12 ustawy o przywróceniu prawa własności istniejących nieruchomości

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS

 

2 2014-02-20 XIIP-1517 Projekt ustawy o zmianie i uzupełnieniu art. 21 ustawy o przywróceniu praw własności istniejących nieruchomości

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 21 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS 

3 2014-09-02 XIIP-2109 Projekt ustawy o zmianie i uzupełnieniu art. 5, 12,16 i 21 ustawy o przywróceniu praw własności istniejących nieruchomości

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 5, 12, 16 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS