Menu / szukaj

Stabilne poparcie dla AWPL

Z najnowszych wyników sondy przeprowadzonej przez spółkę Spinter tyrimai na zlecenie portalu Delfi wynika, że w sierpniu br. poparcie dla Akcji Wyborczej Polaków na Litwie wynosiło 4,2%.
Sondażownie na Litwie zazwyczaj prawie trzykrotnie zaniżają wyniki partii. Wynika to m.in. ze specyfiki przeprowadzania badań w regionach oraz określonego nastawienia osób i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie.

Sondażownie na Litwie nieadekwatnie prognozują wyniki AWPL i jej lidera Waldemara Tomaszewskiego w wyborach.

Dla przykładu przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w 2014 roku sondaże wieściły poparcie na poziomie 1,1%, zaś Waldemar Tomaszewski otrzymał 8,4% głosów.

W 2014 roku AWPL prognozowano jedynie 2-procentowe poparcie, tymczasem ugrupowanie uzyskało 8% głosów, czyli czterokrotnie więcej niż zakładały prognozy.

Podobnie w 2011 roku „Baltijos tyrimai” zapowiadały, że AWPL uzyska 2-procentowe poparcie wyborców, tymczasem partia polityczna cieszyła się poparciem na poziomie 7%.

Gdyby przyjąć metody określania popularności partii metodą stosowaną w innych państwach, np. Polsce, kiedy nie jest brany pod uwagę odsetek nie zamierzających brać udziału w wyborach i niezdecydowanych ankietowanych, poparcie dla AWPL byłoby wówczas większe o kilka punktów procentowych, co w przypadku Akcji Wyborczej i tak byłoby zaniżoną prognozą, gdyż w rzeczywistości AWPL cieszy się poparciem na poziomie wyniku dwucyfrowego.

Sondę przeprowadzono w dniach 22-31 sierpnia br. W jej trakcie przepytano 1013 mieszkańców w wieku od 18 do 75 lat.

www.L24.lt

2015-09-28