Navigate / search

Pabradės vaikų globos namų reorganizacijos procesas vykdomas tinkamai nepasiruošus

Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktą projektą Pabradės vaikų globos namai (PVGN) taptų Pabradės socialinės globos namų Vaikų socialinės globos (PSGN) padaliniu. Pabradės vaikų globos namų gyventojus buvo numatyta išskirstyti šia tvarka: 13 vaikų apgyvendinti dviejuose „bendruomeniniuose vaikų globos namuose“, 10 vaikų „grupinio gyvenimo namuose“ ir 7 vaikus „savarankiško gyvenimo namuose“.  Tam  įgyvendinti Ministerija ketino nuomoti vaikams atskirus namus ar butus.  Dirbti su vaikais numatyta 10,5 etato socialinių darbuotojų ir 18 etatų socialinio darbuotojo padėjėjai – siūlomas darbas 28,5 darbuotojams iš 38 šiuo metu dirbančiųjų.
Reorganizacijos procesą numatoma įvykdyti iki 2016-02-11.

Atsižvelgdami į tai, kad lieka tuščias renovuotas pastatas, o Pabradėje yra socialinių paslaugų miesto gyventojams poreikis, manau, kad būtų tikslinga kurti Šeimos paramos centrą, kuriame būtų teikiama kompleksinė pagalba socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams. Pabradės vaikų globos namai 2014 m. gruodžio mėn. gavo licenciją socialinei globai teikti. Licencijos rūšis: institucinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams.

PVGN bendruomenė pritaria Lietuvoje pradėtam vaikų globos namų pertvarkos procesui, bet mano, kad jis negali būti vykdomas tinkamai nesuplanavus, nepaisant vaikų poreikių ir geriausių jų interesų.

Pabradės vaikų globos namų (PVGN) situacija 2015 m. rugsėjo mėn.

Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos numatytą PVGN reorganizacijos projektą, prijungiant prie Pabradės socialinės globos namų (PSGN), vaikų globos namų gyventojai šių mokslo metų vidury, per šv. Kalėdų atostogas, turėtų būti iškeldinti į jiems išnuomotus butus Pabradės mieste ir jo apylinkėse. Deja, Pabradės mieste nėra tinkamo vaikams būsto (atsižvelgiant į miestelio nekilnojamojo turto  pasiūlą, miestelėnų požiūrį į būsimus nuomininkus ir kt. veiksnius).  Globos namuose tvyro nežinia: vaikai sunerimę, nes nežino,  kur gyvens ir mokysis po kelių mėnesių, išgyvena dėl būsimų iššūkių prisitaikant prie naujos aplinkos ir naujų žmonių. Globos namų darbuotojai negali tinkamai ir užtikrintai vaikams paaiškinti situacijos, atsakyti į jų klausimus, nes patys nėra tikri dėl skubotų  pertvarkos veiksmų pasekmių.  Metų pabaigoje bus  išbraukti iš PVGN globotinių sąrašų 8 pilnamečiai gyventojai, kurie pagal PVGN nuostatus gali gyventi globos namuose, jei jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar aukštojo mokslo studijų programą iki 21 metų.

Manau, kad Pertvarkos procesas yra vykdomas jam tinkamai nepasiruošus, visiškai neatsižvelgiant į globos namų vaikų socialinį pažeidžiamumą, jų poreikius ir išgyvenimus. Vaikų globos namų pertvarka (uždarant vaikų globos namus) visuomenėje tampa skambiu šūkiu, neatitinkančiu tikrovės.

Zbignev Jedinskij
Seimo narys

www.L24.lt

2015-09-25