Menu / szukaj

Mniejszość niemiecka broni polskich szkół na Litwie

Mniejszość niemiecka w Polsce wyraża solidarność oraz wsparcie dla polskiej mniejszości narodowej na Litwie, która walczy o przetrwanie swoich szkół.
„Z niepokojem obserwujemy sytuację polskiego szkolnictwa „mniejszościowego” w Republice Litewskiej i wyrażamy solidarność oraz wsparcie dla polskiej mniejszości narodowej na Litwie, która w obronie swoich praw czuje się zmuszona do sięgnięcia po tak drastyczne środki jak strajk” – czytamy w oświadczeniu, które w tym tygodniu wystosował Zarząd Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

„Z wielką troską wzywamy zarówno Rząd Litwy jak i osoby odpowiedzialne po stronie Związku Polaków na Litwie do podjęcia wysiłku i próby wzajemnego zrozumienia argumentów i takiego uregulowania zasad funkcjonowania szkolnictwa polskojęzycznego, by ten skarb zachować bez uszczerbku – nawet jeśli wymaga ewentualnych korekt” – czytamy w oświadczeniu.

Jego autorzy są zaniepokojeni działaniami rządu Litwy wobec systemu szkolnictwa polskiej i innych mniejszości narodowych, których brak bądź nieskuteczność doprowadziły do strajku szkolnego.

„Stajemy więc w naturalny sposób po stronie polskiej mniejszości na Litwie, wyrażamy solidarność z nią. Zwracamy się z gorącym apelem do władz litewskich o podjęcie niezbędnych kroków celem rewizji planowanych zmian przepisów edukacyjnych oraz normalizacji stosunków na linii państwo litewskie–polska mniejszość narodowa na Litwie” – apeluje Zarząd Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

www.L24.lt

2015-09-25