Menu / szukaj

Sejm przyjął ustawę o Karcie Rodziny autorstwa AWPL-ZChR

Na Litwie zostanie wprowadzona Karta Rodziny, która uprawnia rodziny wielodzietne do wielu zniżek i ulg. Zainicjowany przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) prorodzinny projekt uzyskał poparcie większości w Sejmie. 
W sobotę decyzją Sejmu została uchwalona ustawa o Karcie Rodziny, która uprawnia rodziny wielodzietne do korzystania z wielu zniżek i ulg. Za głosowało 110 posłów, 1 był przeciwko, a 4 wstrzymało się od głosu.

Karta Rodziny to prorodzinna inicjatywa AWPL-ZCHR. To system ulg, przywilejów i zniżek dla rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci, i rodzin, wychowujących dzieci niepełnosprawne.

„To dobry projekt ustawy, który startuje na Litwie. Dzisiaj rozejdzie się dobra wieść o tym, że już od następnego roku rodziny wielodzietne będą mogły korzystać z Kart Rodziny“ – powiedziała starosta sejmowej frakcji AWPL-ZCHR Rita Tamašunienė podczas sobotniego posiedzenia w Sejmie.

Posiadaczom karty będą oferowane zniżki na produkty spożywcze i inne, a także na usługi transportowe, sportowe, kulturalne i in. „Przyjęty projekt ustawy będzie dla rodzin wielodzietnych realną pomocą, która umożliwi rodzinom nie tylko kupowanie podstawowych produktów i usług, ale też umożliwi posyłanie dzieci na obozy, kółka, zajęcia edukacyjne, udanie się do teatru, kina i in.“ – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy O Karcie Rodziny.

Karty Rodziny będą wydawane wielodzietnym rodzinom w postaci kart płatniczych lub do ich telefonów komórkowych zostaną wprowadzone aplikacje płatnicze.

Do programu zniżkowego mogą się dołączać także chętne firmy prywatne. Spółki, oferujące zniżki posiadaczom Karty, będą posiadały znak, świadczący o tym, że spółka jest odpowiedzialna społecznie, co doda dla niej prestiżu.

Jak podkreśliła Tamašunienė, z przeprowadzonego ankietowania wynika, że przedstawiciele biznesu dobrze oceniają ideę Karty Rodziny. „Przedsiębiorcy chcą uczestniczyć w programie, przyczynić się do rozwiązywania problemów demograficznych i ukazywania społeczeństwu dobrych przykładów rodzin wielodzietnych“ – mówiła starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR.

Autorzy inicjatywy w uzasadnieniu projektu zwracają uwagę na to, że specjalna karta zniżkowa, oferująca rodzinom wielodzietnym przywileje, jest także swoistą zachętą do posiadania większej liczby dzieci, budowania dobrego wizerunku rodzin wielodzietnych i poprawy wskaźników demograficznych.

Karta Rodziny pojawiła się we Francji w latach 20. ubiegłego stulecia. Od 2014 roku ogólnokrajowa Karta Dużej Rodziny pomyślnie działa w Polsce. „Mam nadzieję, że tak będzie też na Litwie. Zarówno samorządy, jak też rząd będą szukały możliwości rozszerzenia zestawu usług dla rodzin wielodzietnych“ – powiedziała Rita Tamašunienė.

Program Karty Rodziny będzie finansowany z budżetów państwa i samorządów.

Ze specjalnych kart zniżkowych rodziny wielodzietne będą mogły korzystać już od 1 lipca 2019 roku.

2018-06-30