Navigate / search

Rita Tamašunienė: A.Pabedinskienės įvartis į savo ministerijos vartus

Net opios socialinės problemos ir tragedijomis pasibaigiantys įvykiai globos įstaigose nesulaukia tokios žaibiškos socialinės apsaugos ir darbo ministrės A.Pabedinskienės reakcijos, kaip Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro statyba. Reakcija išreiškiama ne paramos forma, ne skiriamų lėšų dydžiu, bet kaltinimais ir kritika. Net neįsigilinusi į projekto įgyvendinimo esmę, kažką, kažkur išgirdusi ar perskaičiusi, ministrė viešai paskelbia nepritarianti vaikų namų statybai.  
Pirmiausia, Vilniaus rajono savivaldybė nestato vaikų namų, o  Šeimos ir vaiko gerovės centrą su SADM palaiminimu.

Antra, savivaldybė, nuolat susidurdama su vaikų apgyvendinimo globos namuose vietų problema, ieško būdų sukurti saugias, namų ir šeimos aplinkai artimas sąlygas vaikams, likusiems be tėvų globos. Nes, anot SADM vadovų ir tarnautojų, labai svarbu, „kad pagalba vaikams būtų suteikiama arčiau jų gyvenamosios vietos, būtų išsaugoti biologiniai ryšiai su vaikui artimais žmonėmis bei jo aplinka“.

Trečia, nesulaukusi finansinės paramos iš ministerijos, savivaldybė nusprendžia problemą spręsti savo biudžeto lėšomis, o projektą (net techninį) nuo 2012 m. derina su SADM.  Projektas pradėtas rengti vadovaujantis galiojančiais reikalavimais HN 124:2009 „VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOS: BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“, skyrius IV. Bendrieji reikalavimai, pagal kuriuos: „Vaikų socialinės globos įstaigose, išskyrus vaikų su negalia dienos socialinės globos centrus, vaikų socialinė globa organizuojama šeimyniniu principu, kai vaikai gyvena šeimynomis ne daugiau kaip po 12 vaikų” (p.10).

Pagrindinė SADM specialistų pateikta pastaba nurodė, kad būtų siekiama, jog nuo 2015 metų vaikų globos įstaigų šeimynose vaikų skaičius būtų ne didesnis kaip 8 vaikai (LR SADM ministro 2007-10-11 įsakymas Nr. A1-282 ,,Dėl Vaikų globos įstaigų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo“). Ir į tai atsižvelgta. Šio centro patalpos (atskiri nameliai) veiks šeimyniniu principu, bus kuriamos šeimynos, globojančios ne daugiau kaip po 8 vaikus. Naujas projektuojamas 4 pastatų kompleksas bus vieno aukšto, be rūsių, su garažu vienam automobiliui. Trys pastatai bus atskiri gyvenamieji dvibučiai namai, skirti gyventi po dvi šeimas.  Vienos šeimos patalpos: tambūras, holas-rūbinė, 4 dviviečiai kambariai, tualetas, vonios kambarys, šeimos svetainė, virtuvė, skalbykla, globėjų patalpa. Kiekvienas namelis turi atskirą geoterminį šildymą.

Teritorijoje suprojektuota: atnaujinama futbolo aikštelė, aplink ją įrengiamas bėgimo takas, greta universali žaidimo aikštelė, kuri skirta ir Geisiškių bei Airėnų kaimų gyventojams siekiant bendruomeniškumo, integracijos, bendradarbiavimo. Numatytos erdvės daržui, sodui, vaikų darbo įgūdžiams ugdyti.

Siekiant maksimaliai ir efektyviai išnaudoti infrastruktūrą ir vienoje vietoje nesutelkti daugiau kaip 30 globojamų vaikų, plečiamos centro veiklos kryptys, kurių rajone trūksta. Planuojama teikti socialinę pagalbą į krizinę situaciją patekusioms šeimoms; tėvystės įgūdžių stokojančioms šeimoms; nepilnametėms motinoms ar besilaukiančioms nepilnametėms iš socialinės rizikos šeimų;  šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius emocinių ir elgesio sutrikimų. Vykdyti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių įvadinius ir tęstinius mokymus, konsultavimą, vykdyti švietėjišką veiklą.

Ar ministrė su tokiais tikslais susipažino? O gal buvo nuvykusi į vietą? O gal paprasčiausiai jai reikėjo paklausti savo pavaldinių, kurie derino ir visaip šį projektą tobulino? Kam taip gilintis! Lengviausia viešai kažką „pareikšti“ ir audringai imituoti veiklą. Suprantama, kad vaikų globos klausimai ne ministrės „arkliukas“. Nes realūs pokyčiai šioje srityje prasidėjo tik šiais metais, po didžiųjų skandalų SADM pavaldžiose globos įstaigose, kai neveikimu pasipiktino ir visuomenė,  ir Prezidentė.  Ir šį kartą ministrė viešai paprieštaravo pati sau. Apkaltino tuos, kurie realiai sprendžia problemas, ir būtent „įsigyvena į šių vaikų problemas ir leidžia jiems užaugti bendruomeninėje, šeimyninėje aplinkoje“ (pagal A. Pabendiskienę).

Rita Tamašunienė

LR Seimo narė

2015-09-14