Menu / szukaj

„Europa powinna być Chrystusowa“. Ruch „Europa Christi“ w Wilnie

W piątek Mszą Św. w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej w intencji Ruchu Europa Christi rozpoczęła się międzynarodowa konferencja  w Wilnie  „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, organizowana przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin oraz Ruch Europa Christi.
Konferencję, odbywającą się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, poprowadzili: moderator Ruchu „Europa Christi”, redaktor naczelny tygodnika „Niedziela” ks. infułat dr Ireneusz Skubiś, przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski oraz europoseł Mirosław Piotrowski.

W obradach udział wzięli m.in. starosta i wicestarosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR Rita Tamašunienė i Wanda Krawczonok, prezes Związku Polaków na Litwie, poseł Michał Mackiewicz, posłowie na Sejm z ramienia AWPL-ZChR Jarosław Narkiewicz i Czesław Olszewski, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, wiecemer Miasta Wilna Edyta Tamošiūnaitė, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, ks. Ryszard Halwa, ks. Mariusz Marszałek, ks. Jarosław Krzewicki, ks. Tadeusz Jasiński, ks. Arūnas Kesilis, liczna delegacja tygodnika „Niedziela”.

Został przeczytany skierowany do Waldemara Tomaszewskiego list Roberta Saraha, który zapewniał o swoich serdecznych uczuciach religijnych w Chrystusie i modlitwie w intencjach zebranych na konferencji i sobotnich obchodach 9. rocznicy intronizacji Chrystusa Króla w samorządzie rejonu wileńskiego.

W swym wystąpieniu inauguracyjnym ks. infułat dr Ireneusz Skubiś, moderator Ruchu Europa Christi opowiedział o ważności Ruchu Europa Christi, nawoływał zaprosić Jezusa do swego życia i dziękował Waldemarowi Tomaszewskiemu o pracę na rzecz Uchrystusowienia Europy.

„Europa powinna być Chrystusowa. Nie Mahometa, nie Marksa, Lenina czy Stalina. Ale Europa Chrystusa, bo taka jest tożsamość europejska, związana z kulturą starożytnej Grecji, prawem rzymskim i przede wszystkim Ewangelią Jezusa Chrystusa. Ewangelia jest głównym czytnikiem Europy” – mówił ks. infułat dr Ireneusz Skubiś. Jak podkreślił, Chrystus powinien wrócić do Europy.

Prof. Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego wygłosił referat pt. „Polityczny wymiar Ruchu Europa Christi.”

Ks. Mariusz Marszałek mówił o wyzwaniach dzisiejszych czasów. Zwrócił uwagę na to, że chrześcijanie nie znają swojej wiary, dlatego takie spotkania służą pogłębianiu wiedzy i wiary. Ale najważniejsze, jak zaznaczył ks. Marszałek, jest to, „czy ta prawda, o której dzisiaj mówimy, stanie się prawdą naszego życia, czy będziemy w naszej codzienności żyć tą prawdą”.

Rita Tamašuniene ubolewała, że rodzina europejska, budowana na fundamentach chrześcijańskich, dzisiaj daleko odeszła od swych chrześcijańskich korzeni. Ale wyraziła przekonanie, że Ruch Europa Christi „na pewno obudzi Europę, kraje narodowe oraz nas samych i otworzymy drzwi Chrystusowi”.

Ks. Tadeusz Jasiński wyraził wielką radość, że tak liczne grono gromadzi się wokół tak wielkiej sprawy jak wiara. Cieszył  się, że są ludzie, którzy świadczą, mówią i działają udowadniając, że polityka jest troską o dobro wspólne.

Dr Urszula Krupa, poseł do Parlamentu Europejskiego zaznaczyła, że ideologia gender przede wszystko uderza w matkę, ojca, dziecko i ma na celu rozbicie rodziny. „Plaga rozwodów jest tego udowodnieniem” – wymieniła dr Urszula Krupa w swym referacie „Zagrożenia ideologii gender”.

Ks. Ryszard Halwa, założyciel Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia, red. naczelny pisma „Moja Rodzina” wygłosił referat pt. „Historyczne i empiryczne problemy sztucznych poronień”. „Jan Paweł II wołał mówiąc: „Wołam do Ciebie, stara Europo, odnów korzenie swej cywylizacji”, czyli chrześcijaństwa. Można powiedzieć, że to jest również związane z szacunkiem do życia, dlatego powinniśmy włączać idee również polityczne, żeby mieć takich polityków, którzy nie będą wstydzić się krzyża. Będą występować po obronie krzyża. Nie będą wstydzić się wiary. Nie będą wstydzić się głosować za obroną życia” – mówił ks. Ryszard Halwa.

Red. Mariusz Książek, dyrektor w Tygodniku Katolickim „Niedziela” wygłosił referat pt. „Odniesienie do chrześcijaństwa w najważniejszych dokumentach Unii.” 

Dr Bogusław Rogalski, doradca ds. międzynarodowych EKR w Parlamencie Europejskim mówił o tym, że islamizacja Europy jest zagrożeniem dla jej tożsamości.

„Wolność sumienia w Europie podstawą określenia i poszanowania jej wartości” to tytuł referatu, wygłoszonego przez ks. dr. Jarosława Krzewickiego, rektora Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.

Ks. dr Henryk Naumowicz wygłosił referat pt. „Wilno – miasto Bożego Miłosierdzia na podstawie Dzienniczka św. Faustyny” .

Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść przybliżyła zebranym ideę Intronizacji Chrystusa Króla na przykładzie samorządu rejonu wileńskiego.

O procesie laicyzacji w Unii Europejskiej na przykładzie Francji mówił red. Włodzimierz Rędzioch, watykanista.

O tym, jak należy rozumieć główną ideę Ruchu Europa Christi i o skutecznym udziale chrześcijan w życiu politycznym na przykładzie AWPL-ZChR opowiedział Waldemar Tomaszewski.

Podczas konferencji w holu była zaprezentowana galeria zdjęciowa, poświęcona parafii Ducha Świętego w Wilnie. Po pierwszej części obrad zebrani mogli też obejrzeć 10-minutowy skrót trzygodzinowego filmu o tej wileńskiej parafii Św. Ducha. Była to mała premiera filmu. Uczestnicy konferencji duchowo połączyli się też z uczestnikami pielgrzymki Turgiele – Mejszagoła poprzez zdjęcia, pokazane na slajdach przez rzutnik.

9 czerwca, w sobotę uczestnicy konferencji Ruch Europa Christi będą brali udział w obchodach 9. rocznicy Intronizacji Chrystusa Króla przez samorządy Wileńszczyzny. Obchody zaczną się od rocznicowej Mszy św. w kościele pw. Św. Rafała Archanioła w Wilnie o godz. 11.30. 

Natomiast od godz. 13.00 do 15.00  w auli samorządu rejonu wileńskiego odbędzie się uroczysta akademia z okazji 9. rocznicy intronizacji Chrystusa Króla.

W niedzielę, 10 czerwca,  w kościele  Ducha Świętego w Wilnie zostanie odprawiona Msza Św. dziękczynna za konferencję Ruchu Europa Christi „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

2018-06-08