Navigate / search

„Europa Christi“ Europos Parlamente

Tarptautinis judėjimas „Europa Christi“, dalyvaujant kunigui infulatui, šio judėjimo įkūrėjui ir moderatoriui Ireneusz Skubiś bei Europos Parlamento nariams Valdemarui Tomaševskiui ir prof. Mirosław Piotrowski Europos Parlamente, Briuselyje, surengė konferenciją „Atidarykite duris Kristui“ . 
Tarp pranešėjų buvo kunigas infulatas Ireneusz Skubiś, EP nariai Valdemar Tomaševski ir Mirosław Piotrowski, europarlamentarė dr. Urszula Krupa, kunigas. dr. Jarosław Krzewicki, red. Włodzimierz Rędzioch, dr. Bogusław Rogalski, red. Mariusz Książek ir kunigas dr. hab. prof. iš Liublino katalikų universiteto Mirosław Sitarz. 

Europa yra apimta didelės vertybių krizės, praranda savo tapatybę ir civilizacinę misiją. Europos Sąjunga atsisakė idėjų, kurios buvo jos ištakose. Marijos žvaigždžių simbolis jos vėliavoje buvo užmirštas – tai tik kelios problemos, kurios buvo aptartos trečiadienį Europos Parlamente, Briuselyje, vykusioje konferencijoje „Atverkite duris Kristui“.

Atsižvelgiant į būtinybę grįžti prie Europos kūrimo Evangelijos pagrindais, Europos Parlamento nariai iš Europos konservatorių ir reformuotojų frakcijos Valdemar Tomaševski ir Mirosław Piotrowski surengė specialią konferenciją „Atverkite duris Kristui“ Europos Parlamente, Briuselyje. Krikščioniškos šaknys Europai yra lyg maistas ir deguonis. Europai būtina esminė reforma.

„Tikra Europa tai yra „Europa Christi“ – Kristaus Europa, – paaiškino kunigas infulatas Ireneusz Skubiś. – Norėčiau, kad Kristus grįžtų į Europą ir gautų pasą, nes šis pasas jam priklauso. Šiandien Kristui Europoje dažnai kelias būna uždarytas, ir mes turime tai suvokti.“

„Žinome, kad jau daugelį metų Europos Sąjunga yra savimonės ir funkcionalumo krizėje. […] Prisiimame atsakomybę už visuomeninę ir politinę veiklą. Mes norime išgirsti dvasininkų, bet ir pasauliečių nuomones“, – pridūrė prof. Piotrowski.

Krikščionių dalyvavimo politiniame gyvenime pavyzdys – Lietuva, apie tai kalbėjo Europos Parlamento narys Valdemar Tomaševski. „Ką tik pristačiau svarbius mūsų veiklos aspektus, rūpinimąsi krikščioniškomis vertybėmis ir politiniame gyvenime, taip pat žmonių paskyrimą į atsakingas pareigas, turint omenyje, kad jie būtų stiprūs savo tikėjime. Ir mes Lietuvoje tai darome. Mums pavyko“, – sakė Europos Parlamento narys Valdemar Tomaševski.

„Krikščionybė ir Evangelija turėtų tapti naujos ir šiuolaikiškos Europos tęsiniu, – pažymėjo europarlamentarė dr. Urszula Krupa. – Atsitraukimas nuo krikščioniškųjų Europos šaknų smogia daugybei sričių, tačiau labai stipriai paliečia šeimą ir naikina asmenybę, naikina normalumą“, – nurodė politikė.

Kaip pastebėjo dr. Jarosław Krzewicki, judėjimas „Europa Christi“ turi atlikti istorinį vaidmenį. „Yra galimybė atrasti vieniems kitus Europoje, kuri tapo pliuralistine. Mes to taip stipriai nejaučiame Lenkijoje, bet, kai keliaujame į Vakarus, matome, kaip stipriai esame pasimetę šioje visuomenėje, kuri nustoja gyventi vadovaujantis krikščioniškomis vertybėmis, nustoja remtis Kristumi“, – sakė kun. Krzewicki.

Dr. Bogusław Rogalski atkreipė dėmesį į tai, kad šiandien mes susiduriame su ne pirma mūsų istorijoje vykstančia islamizacija, kurią vykdo musulmonai. „Vakarų Europoje jie randa ideologinę tuštumą, kuri atsirado dėl vietos bendruomenė atsitraukimo nuo krikščioniškų vertybių, kurios juk yra visos Europos pamatas. Nesuprasdami šios tiesos, negrįžę prie šaknų ir vertybių, nesustabdysime naujos islamizacijos bangos. Europa buvo stipri ir priešinosi musulmonų invazijoms, kuomet rėmėsi vertybėmis ir giliai įsišaknijusia krikščionybe, kuomet buvo stipri savo dvasia“, – sakė dr. Rogalski.

Iš Briuselio nusiųstas labai aiškus signalas, kad Europos Sąjunga neturi ateities be krikščioniškų vertybių. Šių vertybių apsauga šiandien yra didžiulis iššūkis Senojo kontinento gyventojams ir tuo pačiu metu tai yra jų užduotis. Šiandien nedaug reiškia tai, kad vieningos Europos kūrėjai – Robertas Šumanas (Robert Schumano), Alčidė De Gasperis (Alcide De Gasperi) ir Konradas Adenaueris (Konrad Adenauerio) buvo giliai tikintys, jie buvo pavyzdiniai krikščionys. Šiandien Europos Sąjungai būtinos esminės reformos, padėsiančios įveikti vertybių krizę ir grįžti prie savo šaknų. Europa – tai du tūkstančiai metų krikščioniškosios kultūros, civilizacijos, vedančios į tikrą materialinę ir dvasinę plėtrą. Turėtume tai prisiminti. Šiandien mums reikia drąsių žmonių, drąsių politikų, norinčių atgaivinti Europos bendrijos įkūrėjų veiklą, pagrįstą krikščioniškais principais ir vertybėmis. Tokia žinia išsiųsta pasauliui „Europa Christi“ konferencijos Briuselyje metu.

2018-05-16