Navigate / search

Stipriausia per 25 metus parama iš Lenkijos

Penktadienį Lenkijos Seimas beveik vienbalsiai: 411 balsavo už, tik 4 – prieš, pritarė rezoliucijai dėl švietimo lenkų kalba Lietuvoje.
Lenkijos Parlamentas išreiškė susirūpinimą dėl apribojimų lenkų tautinei mažumai mokytis lenkų kalba.

„Paskutiniuosius mėnesius lenkiškose mokyklose Lietuvoje vyko protesto akcijos. Tai buvo dar vienas dramatiškas lenkų mažumos siekio išsaugoti savo tapatybę, kalbą ir kultūrą, ženklas. Lenkija ir Lietuva turi bendrą daugiaamžę istoriją. Ji mus įpareigoja abipusiai pagarbai politikos, visuomenės ir kultūros sferose. Abi šalys yra Europos Tarybos, Europos Sąjungos, NATO narės. Tai organizacijos, kurios saugo šalių integralumą ir tautinių mažumų teises, tokias kaip: etninė tapatybė, kalba, kultūra ir švietimas“,– rašoma dokumente.

Lenkijos parlamentarai pabrėžia, kad lenkų kalba ir kultūra yra Lietuvos turtas.

„Lenkai Lietuvoje gyvena nuo amžių. XIX ir XX a. patyrė skaudžias dviejų sukilimų pasekmes, dviejų pasaulinių karų tragedijas, etninius valymus, trėmimus ir perkėlimus. Tačiau, visa tai išgyvenę ir išlaikę tapatybę, jie turi teisę į savo tautinės kultūros ir  kalbos puoselėjimą, panašiai kaip lietuviai Lenkijoje. Švietimas – svarbi šios kultūros dalis. Vidurinių mokyklų su lenkų dėstomąja kalba išsaugojimas yra sąlyga, kad lenkų kalba ir kultūra išliktų šioje žemėje, kur egzistuoja nuo amžių. Lenkai, gyvenantys Lietuvoje, yra neatsiejama šios šalies dalis, jie yra lojalūs šios šalies piliečiai. Lenkų kalba ir kultūra yra  neginčytinas Lietuvos Respublikos turtas“, – galime perskaityti dokumente.

Lenkijos Respublikos Seimas kreipėsi į Lietuvos Respublikos valdžią, prašydamas, kad lenkų tautinei mažumai būtų užtikrintas europietiškus standartus atitinkantis švietimas lenkų kalba.

„Mes norime vystyti abipusius santykius, paremtus abipuse pagarba teisėms ir abiejų šalių piliečių tapatybei“, – rašoma rezoliucijoje.

Rezoliucijos rengėjų nuomone, paskutinės Lietuvos lenkų tautinės mažumos protesto akcijos ir streikas yra dramatiška nepalaužiamo lenkų charakterio išraiška.

www.L24.lt

2015-09-11