Navigate / search

Mokytojai piketuos prieš Šimašiaus valdomos savivaldybės savivalę

Vilniaus lenkų mokyklų bendruomenė, tėvai, mokiniai bei mokytojai toliau tęsia kovą už savo teises. Tėvai niekada nesutiks, kad mokyklos, kuriose mokosi jų vaikai, būtų neteisėtai reorganizuotos į pagrindines mokyklas. Dėl Vilniaus Lazdynų ir S.Konarskio vidurinių mokyklų vyksta teismų procesai. Teismas savo sprendimą turi paskelbti spalio 5 d. Daugelio teisininkų nuomone, šias bylas mokyklos gali laimėti. Manoma, kad tiek savivaldybė, tiek kai kurie teismai pažeidė daugybę teisės aktų.
Dėl dviprasmiškai susiklosčiusios Lietuvos lenkų mokyklų padėties šią savaitę išryškėjo pasekmės, neigiamai įtakojančios mokytojus bei jų socialines garantijas. Mokytojus bandoma įdarbinti pagal terminuotas darbo sutartis, o tai blogina jų ligšiolinę padėtį. Taip pat dėl likviduojamų mokinių komplektų daugelis mokytojų negaus darbo valandų, kurios jiems iki šiol priklausė.

Panašu, kad visa tai vykdoma pagal žodinius nurodymus, sklindančius iš Vilniaus miesto savivaldybės, vadovaujamos liberalo R.Šimašiaus. Savivaldybė ne tik neišdavė jokių perspėjimų, nors to reikalauja Darbo kodeksas, bet taip pat nepateikė jokio dokumento mokykloms, kuris nurodytų, kokia tvarka jos turi funkcionuoti. Šis pavyzdys – akivaizdi savivalės apraiška.

Dėl vykdomos mokytojų diskriminacijos antradienį, rugsėjo 15 d. 15.30 val., pedagogai, gindami savo teises, ketina surengti piketą. Piketas vyks prie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastato (Konstitucijos pr. 3).

Vladislavo Sirokomlės ir Joachimo Lelevelio vidurinių mokyklų, kurioms gresia reorganizacija, dirbtinai uždelsiant jų akreditaciją tapti gimnazijomis, bendruomenės yra pasiryžusios kovoti, kol pasieks pergalę. Visgi gyvename Europos Sąjungoje.

Mokyklų, kurioms iškilusi grėsmė, pedagogai

www.L24.lt

2015-09-11