Navigate / search

Piketuojantys tėvai: Kovojome, kovojame ir kovosime

„Kovojome, kovojame ir kovosime“, – Lietuvos tautinių mažumų mokinių tėvai yra pasiryžę iki galo kovoti už savo vaikų ateitį.
Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje buvo uždaryta keliasdešimt tautinių mažumų mokyklų. Šiuo metu Lietuvos tautinės mažumos kovoja dėl kitų savo mokyklų išlikimo.

Po mitingų, streikų ir maldų atėjo laikas teismams, tačiau šis kelias ginti savo teises irgi ne visada pasiteisina. Tautinėms mažumoms įtarimą kelia teismų nešališkumas ir teisėjų, sprendžiančių tautinių mažumų mokyklų likimą, objektyvumas. Pasipiktinę paskutiniais teismo sprendimais dėl tautinių mažumų mokyklų, šiandien tautinių mažumų atstovai surengė piketą prie Teisingumo ministerijos. Į piketą atėjo Vilniaus mokyklose besimokančių mokinių tėvai ir seneliai.

„Kreipiamės į teisingumo ministrą, nes norime teisingumo. Manome, kad neteisinga yra tai, kad mūsų mokykla yra šantažuojama. Mums yra žadama padėti akredituotis, jei persikelsime į kitą mokyklos pastatą. Bendrai vyksta nenormalūs dalykai. Pavyzdžiui, teismas leidžia Vilniaus Simono Konarskio vidurinei mokyklai formuoti 11-12 klases, bet po kelių savaičių, prieš pat rugsėjo 1-ają – staigmena – visiškai priešingas aukštesnės instancijos teismo sprendimas. Vyksta kažkas baisaus“, – sakė Beata Bartoševič, Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos gynimo komiteto pirmininkė.

Protesto akcijai prasidėjus pas piketuojančius išėjo teisingumo viceministras Julius Pagojus, kuris pakvietė pokalbiui ministerijoje mokyklų bendruomenių atstovus. Po susitikimo su viceministru Lietuvos lenkų mokyklų tėvų forumo atstovė Danuta Narbut išreiškė viltį, kad susitikimas su viceministru yra geras ženklas kovojančioms tautinėms mažumoms.

„Galima tai apibūdinti kaip savotišką sėkmę, nes per visą mūsų veiksmų ginant mokyklas ir vaikus laiką tai yra pirmoji ministerija, kuri delegavo savo atstovą susitikti ir pasikalbėti su mumis. Džiugina tai, kad judame į priekį – nors ir  mažais žingsneliais. Viceministras mums nieko nežadėjo, tačiau patikino, kad išanalizuos situaciją, padarys išvadas ir pateiks atsakymą. Viceministras taip pat stebėjosi dėl Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje neveiklumo. Pastarasis nereagavo į neteisėtus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimus dėl sostinės mokyklų“, – sakė Danuta Narbut, kuri pridūrė, kad dažniausiai mokyklos bendruomenės nesulaukia jokio atsakymo į savo prašymus, postulatus ir peticijas, tačiau ji nurodė tikinti, kad šį kartą bus kitaip.

Piketuojantys mokinių tėvai ir seneliai bando atkreipti Teisingumo ministro Juozo Bernatonio dėmesį į galimai neteisėtus, šališkus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų veiksmus, kuriais pažeistos pareiškėjų teisės, įtvirtintos LR Administracinių bylų teisenos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Tautinių mažumų mokinių tėvai abejoja LVAT teisėjo Irmanto Jarukaičio nešališkumu. Šis teisėjas pirmininkavo LVAT teisėjų kolegijai, kuri priėmė sprendimą dėl Vilniaus Simono Konarskio vidurinės mokyklos, ir įžvelgia jo sąsajų su Vilniaus meru R. Šimašiumi.

Teisingumo ministrui adresuotoje peticijoje Lietuvos lenkų mokyklų streiko komitetai, Lietuvos lenkų mokyklų tėvų forumas ir Komitetai mokykloms apginti nurodė, kad I. Jarukaitis ir R. Šimašius tais pačiais 1997 metais baigė VU Teisės fakultetą, o tuo metu, kai dabartinis Vilniaus meras ėjo teisingumo ministro pareigas, I. Jarukaitis dirbo Europos teisės departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

Vilniaus S. Konarskio vidurinė mokykla lenkų mokomąja kalba apskundė teisme Vilniaus miesto tarybos sprendimus, kuriais naujoji valdančioji dauguma sostinėje bando degraduoti 9 Vilniaus vidurines mokyklas iki pagrindinių statuso, t.y. uždrausti joms komplektuoti 11 ir 12 klases.

Pirmosios instancijos teismas – Vilniaus apygardos administracinis teismas – š.m. rugpjūčio mėnesį priėmė lenkų S. Konarskio vidurinei mokyklai palankią nutartį – sustabdė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų galiojimą, tuo tarpu apeliacinis teismas – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – patenkino Vilniaus miesto savivaldybės skundą. Svarbu tai, kad sprendimą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė skubos tvarka, kai pirmosios instancijos teismas dar neišnagrinėjo ginčo esmės.

Mokyklos bendruomenė neturėjo galimybės pateikti savo argumentus ir pasisakyti dėl ginčo dalyko, iš jos buvo atimta teisė pareikšti nušalinimą LVAT teisėjų kolegijos pirmininkui Irmantui Jarukaičiui.

„Mes, pertvarkomų mokyklų bendruomenių atstovai, priversti kreiptis į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministeriją ir Jus, gerbiamas Ministre,  ir prašyti, kad būtų pašalintos bet kokios prielaidos ateityje panašiems precedentams atsirasti bei būtų užtikrintas pareiškėjų teisių, įtvirtintų ABTĮ, įgyvendinimas“, – rašoma ministrui įteiktoje peticijoje.

Protesto akcijos dalyviai prašė ministro užtikrinti teisingumą ir nešališkumą bei Lietuvos Respublikos ir tarptautinių galiojančių teisės aktų ir normų laikymąsi.

www.L24.lt

2015-09-09