Navigate / search

Viešas pareiškimas dėl melagingų premjero Algirdo Butkevičiaus pasisakymų

Š. m. rugsėjo 2 dieną Lietuvos žiniasklaidoje buvo išplatinti Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus pasisakymai dėl trečiadienį tautinių mažumų mokyklų mokinių tėvų organizuoto streiko.
Komentuodamas Premjeras pareiškė: ,,(…) mokinių, kurie mokosi lenkiškose mokyklose, tas mokinio krepšelis praktiškai yra 40 proc. didesnis negu, pavyzdžiui, mokinių, kurie mokosi lietuviškose mokyklose”.

Viešai pareiškiu, kad Ministro Pirmininko pasisakymas yra melagingas ir klaidinantis.

Akcentuotina, kad pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką, Lietuvos tautinių mažumų mokykloms sutartinių mokinių mokinio krepšelis yra padidintas ne 40, o tik 20 proc., o besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą tik 5 proc. Vilniaus, Trakų, Šalčininkų, Elektrėnų, Širvintų, Švenčionių rajonuose, Vilniaus miesto ir Visagino savivaldybėse esančios lietuvių mokyklos gauna lygiai tokį patį, t.y. 20 proc. padidintą mokinio krepšelį. Pavyzdžiui, Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto” vidurinės mokyklos (lietuvių k.) mokinio krepšelio suma metams yra 231.395 Eur., o šalia esančios Šalčininkų r. Dieveniškių A. Mickevičiaus vidurinės mokyklos (lenkų k.)  – 197.460 Eur. Be to, daugelyje minėtų rajonų lietuvių mokyklų pedagogų tarifinių atlygių koeficientai dar papildomai didinami 5-20 proc.

Neminimas ir faktas, kad dar prieš 5 metus minėtos lietuvių mokyklos turėjo 20 proc. padidintą krepšelį. Tuo tarpu tautinių mažumų mokykloms buvo skiriamas tik 15 proc. mokinio krepšelis, o 5 proc. buvo pridėti tik siekiant padengti papildomas išlaidas, susidariusias dėl 2011 m. suvienodinto lietuvių kalbos egzamino (pedagogų kvalifikacija, padidintas pamokų skaičius).

Kita melaginga informacija, kurią pateikė Gerbiamas Premjeras yra dėl lėšų, skiriamų vadovėlių įsigijimui. Pasak Ministro Pirmininko, Vilniaus rajone vienam lenkų mokyklos mokiniui skiriama tris kartus daugiau, o Šalčininkų rajone – netgi keturis kartus daugiau lėšų vadovėliams įsigyti. Tačiau faktas yra tas, kad skiriama tik 2,91 Eur., t.y. 12,5 proc. daugiau.

Reikėtų pabrėžti, kad lenkų mokyklų išlaidos yra didesnės, lyginant su lietuvių mokyklomis, todėl logiškas ir pagrįstas yra tėvų forumo, streikuojančių tėvų reikalavimas – iki 50 proc. padidinti tautinių mažumų mokyklų mokinio krepšelį.

Nejaugi Premjeras vietoj to, kad išklausytų ir spręstų ne kartą keliamas, piliečiams opias problemas, siekia suklaidinti Lietuvos visuomenę, įbauginti tautines mažumas ir viešai diskredituoti jų pastangas ginant savo teises? Tokie Premjero veiksmai kiršina tautinių mažumų ir lietuvių bendruomenes.

Už visuomenės klaidinimą bei melagingos informacijos pateikimą siūlau Premjerui viešai atsiprašyti  piliečių ir vietoj jų kiršinimo atkreipti dėmesį į keliamų problemų sprendimą.

Seimo narys
Jaroslav Narkevič

www.L24.lt

2015-09-05