Navigate / search

Lenkijos vyriausybės kanceliarijoje kalbėta apie Lietuvos lenkus

Balandžio 9 dieną Lenkijos vyriausybės kanceliarijoje įvyko Renatos Cytackos, Lietuvos lenkų mokinių tėvų forumo atstovės, Paslaugų ir miesto ūkio komiteto Vilniaus miesto savivaldybės taryboje pirmininkės susitikimas su Lenkijos Ministrų Tarybos pirmininko kanceliarijos viršininku, ministru Michal Dworczyk. 
Keturiasdešimt minučių trukusio pokalbio metu aptarti Vilniaus krašto lenkams itin svarbūs klausimai. Nagrinėtos lenkų švietimo problemos Lietuvoje, ypatingą dėmesį skiriant skaudžiai jaunimo diskriminacijai brandos egzamine. Pabrėžtas priverstinis valstybinės kalbos mokymo įvedimas, nepalankiomis sąlygomis lenkų vaikams. 

Pokalbio metu atkreiptas dėmesys į lenkų mokyklų Lietuvoje mokinių krepšelio finansavimo sumažinimą.

Be temų, susijusių su švietimu, Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos kanceliarijoje aptartas Lietuvos ir Lenkijos santykių klausimas.

Susitikimas vyko draugiškoje ir malonioje atmosferoje, o jo pagrindą sudarė rūpestis Vilniaus krašto lenkais.

2018-04-10