Navigate / search

Mokinių tėvai yra pasiryžę kovoti už savo vaikų teises iki pasieks pergalę

Lietuvos lenkų mokyklų streiko komitetų, Lietuvos lenkų mokyklų tėvų forumo ir Komitetų mokykloms apginti prašymu platiname pranešimą:
Lietuvoje veikiančių tautinių mažumų mokyklų mokinių tėvai yra pasiryžę kovoti už savo vaikų teises iki pasieks pergalę. Rugsėjį planuojama surengti daugiatūkstantinį mitingą. Taip pat paskelbta parengtis streikui.

Jei valdžios atstovai nepriims palankių sprendimų, spalį streikai tautinių mažumų mokyklose Lietuvoje bus tęsiami.

Taip pat neatmetame galimybės, kad bus imtasi veiksmų ir akcijų tarptautinėje arenoje.

Lietuvos lenkų mokyklų tėvų forumas
Lietuvos lenkų mokyklų streiko komitetai
Komitetai mokykloms apginti

www.L24.lt

2015-09-04