Menu / szukaj

W kancelarii polskiego rządu o Polakach na Litwie

Wczoraj, 9 kwietnia w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie odbyło się spotkanie Renaty Cytackiej z Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, przewodniczącej Komitetu Usług i Gospodarki Miejskiej z ramienia AWPL – ZChR w Radzie Miasta Wilna, z ministrem Michałem Dworczykiem, szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Podczas czterdziestominutowej rozmowy omówiono ważne dla Polaków na Wileńszczyźnie tematy, między innymi, sprawy związanie z polską oświatą. Poruszone zostały kwestie edukacji polskiej na Litwie ze szczególnym uwzględnieniem bolącego problemu dyskryminacji młodzieży na egzaminie maturalnym oraz temat wprowadzenia na siłę nauczania języka państwowego w szkołach, na zasadach niekorzystnych dla polskich dzieci. W trakcie rozmowy zwrócono również uwagę na sprawę zmniejszenia finansowania koszyczka ucznia w polskich szkołach na Litwie.

Oprócz tematów związanych z oświatą w Kancelarii Rady Ministrów rządu Rzeczpospolitej Polskiej poruszono kwestie związane ze stosunkami polsko – litewskimi. Spotkanie przebiegło w przyjaznej i życzliwej atmosferze, w tonie zatroskania o losy Polaków zamieszkujących Wileńszczyznę.

2018-04-10