Navigate / search

“Kristus prisikėlė!”

– šią nuostabią naujieną skelbia Velykų rytas.

Visas pasaulis aidi džiaugsmu,

kad Meilė yra stipresnė už mirtį,

nes ji laimėjo kovą už gyvenimą.

Tegul mūsų šeimose, namuose ir bendruomenėse

per amžius vieningai skamba tradicinė giesmė:

Aleliuja! Jėzus gyvas!

 

Valdemar Tomaševski

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkas,

Europos Parlamento narys