Menu / szukaj

Minister edukacji RP staje w obronie polskich dzieci na Litwie

Minister Edukacji Narodowej RP, zwracając się do rodziców uczniów polskich szkół na Litwie, stwierdziła: „Podzielam Państwa niepokój”.
„Polscy uczniowie na Litwie mają prawo korzystać ze wszystkich praw przysługujących mniejszościom narodowym w Unii Europejskiej” – napisała we czwartek, 3 września, Minister Edukacji Narodowej RP Joanna Kluzik-Rostkowska w liście do rodziców uczniów szkół polskich na Litwie.

Szefowa MEN podziela niepokój rodziców związany z sytuacją, w jakiej znalazły się ich dzieci i systematycznie pogarszającą się atmosferę wokół polskich szkół na Litwie.

Obawy Polaków budzą wprowadzone przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej rozwiązania dotyczące m.in. ujednolicenia egzaminu maturalnego z języka litewskiego dla szkół z litewskim i nielitewskim językiem nauczania, akredytacji dla szkół gimnazjalnych, a także dopuszczające likwidację szkół z polskim językiem nauczania.

Przeciwko przepisom wprowadzającym te zmiany podpisało się 60 tys. osób.

„Dotarły do mnie informacje o losie wileńskich szkół: im. Sz. Konarskiego, im. J. Lelewela, im. Wł. Syrokomli, w Leszczyniakach i w Jerozolimce” – pisze Joanna Kluzik-Rostkowska. „Ta sytuacja daleko odbiega od standardów wyznaczonych przez Unię Europejską i Radę Europy” – dodaje.

Szefowa MEN przypomina, że we środę, 2 września, wystosowała pismo do Minister Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej Audronė Pitrėnienė z prośbą o ponowne rozpatrzenie postulatów rodziców uczniów szkół polskich na Litwie.

„Mój przedstawiciel jest gotowy, by w najbliższych dniach złożyć wizytę w Wilnie i spotkać się z Państwem” – pisze minister edukacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.L24.lt

2015-09-04