Menu / szukaj

Zebrano już ponad 12 tys. podpisów! Lider AWPL-ZChR dziękuje wszystkim.

 

Wielkim sukcesem kończy się na Litwie akcja zbierania podpisów pod ogólnoeuropejską inicjatywą obywatelską, mającą na celu zagwarantowanie pełni praw autochtonicznym mniejszościom narodowym w Unii Europejskiej. Lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, europoseł Waldemar Tomaszewski, podziękował wszystkim osobom, które podpisały petycję.

Do niedawna, główne informacje na temat zbierania podpisów rozpowszechniały organizacje pozarządowe, efekty ich działań były niestety znikome. Przez rok trwania akcji podpisowej zebrano zaledwie 140 podpisów, co groziło fiaskiem tej inicjatywy na Litwie, ponieważ minimalny próg ilości podpisów wymagany dla naszego kraju wynosi 8250 podpisów. Wówczas w całą akcję włączyły się struktury Związku Polaków na Litwie. Z apelem o podpisywanie petycji zwrócił się do mieszkańców Wileńszczyzny poseł Waldemar Tomaszewski. Dopiero wtedy liczba zebranych podpisów gwałtownie wzrosła. Jak poinformowała Renata Sobieska, koordynator inicjatywy zbierania podpisów, w ciągu zaledwie dziesięciu dni zebrano ponad 12,5 tysiąca podpisów, w tym poprzez Internet około 7500 podpisów, a na formularzach w formie papierowej ponad 5000 podpisów. Tym samym, dzięki ZPL, ta ważna europejska inicjatywa została uratowana, a liczba podpisów przekroczyła z dużą nadwyżką niezbędną ich liczbę, wymaganą dla Litwy. Zebranie tak dużej ilości podpisów, bo aż 12500 w tak krótkim czasie, pokazało wielką sprawność organizacyjną ZPL. Dzięki temu cała akcja zakończyła się sukcesem.

Europoseł Waldemar Tomaszewski podziękował wszystkim, którzy w niecałe dwa tygodnie, dzięki swojemu zaangażowaniu, pracując dla idei, podpisali petycję, podziękował również setkom osób, aktywnym patriotom, którzy pomagali w zbieraniu podpisów.

Minority SafePack Initiative to pakiet propozycji ustaw, który ma zagwarantować ochronę autochtonicznych mniejszości narodowych oraz szereg aktów prawnych UE, umożliwiających wspieranie praw mniejszości, prawa do języka oraz do ochrony kultury. Główne cele inicjatywy można streścić jako: bezpieczeństwo mniejszości narodowych oraz regulacje ustawowe związane z mniejszościami, a w szczególności zagwarantowanie korzystania z języka mniejszości w urzędach państwowych i samorządowych, na kartach wyborczych, w napisach informacyjnych i w życiu publicznym.

2018-03-26