Menu / szukaj

Sejm poparł inicjatywę AWPL-ZChR w sprawie zakończenia procesu zwrotu ziemi

W czwartek litewski Sejm zaaprobował w pierwszym czytaniu przedstawiony przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin projekt poprawki do ustawy, który przewiduje przyśpieszenie procesu zwrotu ziemi, wywiązanie się z zobowiązań wobec obywateli w sprawie zwrotu własności oraz poszerzenie sposobów rekompensaty za wykupowaną przez państwo ziemię w miastach, zapewniając obywatelom prawo do odzyskania własności. Projekt przygotowała starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR Rita Tamašunienė i jej zastępca Wanda Krawczonok. 
Projekt przewiduje, że niezabudowane grunty na obszarach miejskich, które są wynajmowane dla osób fizycznych i prawnych, zwrócone zostaną prawowitym właścicielom w naturze, a umowa o wynajmie ziemi państwowej zostanie zerwana z najemcami.

Zabudowane grunty na terenach miejskich, z których korzystają bądź je wynajmują osoby fizyczne i prawne, zwrócone zostaną w naturze, a prawo i obowiązki, dotyczące umowy o wynajmie, przechodzą na właściciela ziemi.

Starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR Rita Tamašunienė podczas przedstawiania projektu zaznaczyła, że należy przyśpieszyć proces zwrotu ziemi i wywiązać się z zobowiązań wobec obywateli w sprawie zwrotu własności.

„Reforma ziemi trwa już prawie 30 lat. Od samego jej początku różne władze w swych programach ciągle zmieniały warunki i tryb zwrotu ziemi, oddalały datę zakończenia reformy. Obecnie państwo zobowiązało się do 2019 roku zakończyć reformę ziemi, dlatego proponujemy dodatkowe sposoby i możliwości w osiągnięciu zamierzonego celu. Nasza propozycja jest bardzo jasna i prosta. Zabudowane lub niezabudowane grunty na obszarach miejskich, z których korzystają bądź je wynajmują osoby fizyczne i prawne, mają być zwrócone w naturze, a prawa i obowiązki wynajmu ziemi przechodzą na właściciela ziemi. Mówiąc inaczej, państwo przekazałoby rolę wynajmującego osobie, której, po pierwsze, zostałaby przywrócona jego własność, a po drugie, stając się właścicielem ziemi ta osoba mogłaby kontynuować wynajem ziemi i otrzymać za to dochody“ – mówiła Rita Tamašunienė.

Według danych Narodowej Służby Rolnej przy Ministerstwie Rolnictwa z 1 stycznia 2018 roku najbardziej skomplikowana i najgorsza sytuacja panowała w stolicy. W Wilnie do 1 stycznia tego roku 6,4 tys. obywateli miało złożone wnioski o przywrócenie prac własności do ziemi o powierzchni 5,24 tys. ha.

Do 13 marca 2018 roku w Wilnie prawo własności przywrócono do gruntów o powierzchni 2,9 tys. ha, co stanowi 55,53 proc. powierzchni, o którą ubiegają się jej prawowici właściciele.

W pierwszym czytaniu za projekt głosowało 63 posłów, 2 było przeciw i 19 wstrzymało się od głosu.

Odpowiedzialny za rozpatrzenie tego projektu jest sejmowy Komitet ds. Wsi. Pod obrady Sejmu ten projekt ma trafić 26 kwietnia.

2018-03-23