Menu / szukaj

AWPL-ZChR proponuje zwiększyć kwotę wpłaty na dziecko

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin proponuje, by już w następnym roku miesięczna wpłata na dziecko wynosiła 60 euro, a w 2020 roku – nie mniej niż 120 euro. 
Odpowiedni projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach dla dzieci frakcja AWPL-ZChR złożyła w Sejmie. Według autorów poprawki, większe wpłaty na dziecko mają zachęcić rodziny do posiadania większej liczby dzieci.

„Badania demograficzne wykazują niebezpieczną tendencję – liczba dzieci, które zamierzają mieć rodzice, spadła poniżej wskaźnika dzietności, zapewniajacego zastępowalność pokoleń. Taka sytuacja i prognozy zmuszają nas do tego, by zająć się problemem malejącej liczby urodzeń na Litwie i bezzwłocznie szukać odpowiednich rozwiązań. Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych, w końcu tego stulecia na Litwie pozostanie tylko 2,453 mln mieszkańców, ale patrząc z obecnej perpektywy, gdy nieprzechylne wskaźniki dzietności, zgonów i migracji mają wpływ na szybkie tempo zanikania populacji Litwy, które jest jedno z najszybszych w Europie i na całym świecie, sytuacja będzie wyglądała bardzej pesymistycznie“ – tłumaczy starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR Rita Tamašunienė.

Od 2018 roku dla rodziców wychowujących dzieci został zlikwodowany PNPD (comiesięczne dodatkowe nieopodatkowane minimum), a zamiast niego rodzice otrzymują comiesięczne pieniądze na dziecko w wysokości 30 euro.

„Większość rodzin z powodu zlikwidowania PNPD od 2018 roku otrzymuje mniejsze wynagrodzenie. Obniżona płaca kompensowana jest nowym świadczeniem na dziecko, ale w wyniku dochody rodziny nie zwiększyły się“ – mówią autorzy projektu.

Według autorów projektu, środki na większe świadczenia dla dzieci można uzyskać dzięki podwyżce akcyzy na tytoń i olej napędowy.

AWPL-ZChR już od kilku lat wskazuje na potrzebę rozważnej polityki prorodzinnej na Litwie, jest autorem projektów ustaw wspierających rodziny – takich jak Ustawa o świadczeniach na dzieci, Ustawa o Karcie Dużej Rodziny, czy dotycząca darmowych leków dla seniorów.

2018-03-21