Menu / szukaj

Propozycja AWPL-ZChR: Domowe przedszkole – szansa dla rodziców

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin, kontynuując politykę prorodzinną, opracowała projekt zmiany Ustawy o oświacie, w którym proponuje zezwolić na działalność domowych przedszkoli. Celem projektu jest zwiększania liczby form opieki nad dziećmi, by pomoc rodzicom, wychowującym małe dzieci, w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi oraz zachęcić rodziny do posiadania większej liczby dzieci. 
Dzisiaj sejmowa frakcja AWPL-ZChR złożyła w Sejmie projekt poprawki do ustawy o oświacie, zgodnie z którymi opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym mógłby prowadzić w swoim domu opiekun dzienny. W imieniu partii projekt zarejestrowali w parlamencie starosta frakcji AWPL-ZChR w Sejmie Rita Tamašunienė, wicestarosta frakcji Wanda Krawczonok oraz posłowie Michał Mackiewicz i Jarosław Narkiewicz.

Jak podkreślają w uzasadnieniu posłowie AWPL-ZChR, obecnie na Litwie jest niewystarczająca liczba przedszkoli albo brakuje w nich miejsc. Rodzice, których dzieciom zabrakło miejsc w przedszkolu, oddają je do prywatnych placówek wychowawczych bądź zatrudniają nianie, co wiąże się ze sporymi wydatkami finansowymi. Często też jeden z rodziców musi zostać w domu, aby wychowywać dziecko.

Dlatego AWPL-ZChR proponuje poprawki do ustawy o oświacie, zgodnie z którymi opiekę nad dziećmi będą mogli prowadzić opiekuni dzienni w domowych przedszkolach. Ma to przyczynić się do zwiększenia liczby form opieki nad dziećmi, by pomoc rodzicom, wychowującym małe dzieci, w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi oraz zachęcić rodziny do posiadania większej liczby dzieci.

Opiekun dzienny mógłby pracować według zaświadczenia działalności indywidualnej.

„Na przykład emeryt, sprawujący w swoim domu opiekę nad wnukiem mógłby założyć domowe przedszkole, przyjąć jeszcze kilka dzieci swoich sąsiadów, przyjaciół czy znajomych i w ciągu dnia opiekować się nimi. Opiekun dzienny mógłby jednocześnie mieć pod opieką nie więcej niż 5 dzieci” – tłumaczą posłowie. Usługi dziennego opiekuna byłyby finansowane w 50 proc. przez samorząd.

AWPL-ZChR już od kilku lat wskazuje na potrzebę rozważnej polityki prorodzinnej na Litwie, jest autorem projektów ustaw wspierających rodziny – takich jak Ustawa o świadczeniach na dzieci, Ustawa o Karcie Dużej Rodziny, czy dotycząca darmowych leków dla seniorów.

2018-02-26