Navigate / search

Rugsėjo 1-oji. Nešventinė tautinių mažumų šventė

„Nepaisant šventinės dienos, kokia neabejotinai yra rugsėjo 1-oji, nuotaikos nėra šventiškos. Ypač dėl besikaupiančių problemų švietimo sistemoje, ypatingai tautinių mažumų švietime“, – spaudos konferencijos Seime metu sakė tautinių mažumų mokyklas lankančių mokinių tėvai ir jų reikalavimus remiantys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) atstovai.

LLRA Seimo frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė patikino, kad konferenciją surengė tėvų prašymu.

„Nauji mokslo metai, nauji lūkesčiai, bet baimės – senos. Mes, mokinių tėvai, esame dėkingi LLRA už paramą ir mūsų problemų išklausymą. Esame sunerimę, kaip priimami sprendimai ir kokie yra priimami sprendimai tautinių mažumų mokyklų atžvilgiu“, – savo poziciją dėstė Tėvų forumo atstovė Danuta Narbut. Ji taip pat pridūrė, kad tautinių mažumų mokyklų mokinių tėvai šiuo metu susiduria su nuolatiniu stresu ir net bandymais juos įbauginti, tačiau jie nepasiduos ir toliau kovos dėl savo vaikų ateities.

„Nenorėjome organizuoti streiko, tačiau nematome kitos išeities atkreipti valdžios dėmesį į tautinių mažumų švietimą kamuojančias problemas“, – sakė Danuta Narbut.

„Kiekvienus metus sutinkame su baime. Švietimo reforma vyksta pernelyg ilgai, sprendimai, susiję su tautinių mažumų švietimu, yra priimami skubotai, mokyklose nuolat trūksta pinigų“, – problemas vardijo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė Edita Tamošiūnaitė.

LLRA pirmininkas, europarlamentaras Vademar Tomaševski apgailestavo, kad netinkami buvusiųjų ir dabartinių valdančiųjų sprendimai lėmė, jog mokytojo profesija mūsų šalyje nėra prestižinė.

„LLRA rėmė ir rems tėvų pasirinktas protesto formas, kadangi jie yra organizuojami ne iš gero gyvenimo“, – sakė Valdemar Tomaševski.

Europarlamentarui taip pat atrodo neteisinga, kad žiniasklaida neremia tų, kuriems pagalba tikrai reikalinga. Valdemar Tomaševski tokiu būdu atkreipė dėmesį į spaudoje pasirodančius straipsnius, kuriais bandoma įbauginti tėvus, jog šie atsisakytų dalyvauti „tuščių suolų“ streike, vyksiančiame rugsėjo 2 dieną.

Žiniasklaidos pagalba tėvus bandoma įbauginti, jog dėl protesto vaiko neišleidus į mokyklą neva gresia administracinė bauda.

Rita Tamašunienė ragino tėvus nepasiduoti bandymams įbauginti. Parlamentarė aiškino, kad, remiantis galiojančia tvarka, vienos dienos ar kelių valandų nebuvimas pamokose negresia jokia bauda.

Valdemar Tomaševski pareiškė, kad valdžia, užuot bandydama sukiršinti įvairias visuomenės grupes bei apriboti piliečių teises išreikšti savo protestą ir nepasitenkinimą teismo sprendimais, privalo užsiimti tikrosiomis problemomis, kurios išties aktualios, pavyzdžiui: yra nemažas skaičius vaikų, kurie visiškai nelanko mokyklos; kaimo vietovėse mokyklos uždaromos, pedagogai lieka be darbo, o provincijos praranda ne tik švietimo įstaigą, bet ir svarbų kultūrinio-visuomeninio centro židinį.

„Ginkite savo teises, nebijokite, ne tam kovojome dėl Lietuvos laisvės, kad dabar bijotume išreikšti savo nuomonę“, – ragino Valdemar Tomaševski.

Jis taip pat informavo, kad LLRA frakcija Seime registravo įstatymo projektą grąžinti švietimo finansavimą į ikikrizinį lygį, tačiau frakcijos pasiūlymas buvo atmestas.

„Krizė jau baigėsi, tuo tarpu valdžia pirmiausiai pakėlė savo atlyginimus. Primenu, kad LLRA frakcija vienintelė balsavo prieš šį sprendimą, kuris yra neteisingas kitų visuomenės grupių atžvilgiu“, – sakė LLRA partijos pirmininkas.

Tautinių mažumų vidurinių mokyklų, kurioms dar gresia reorganizacija, bendruomenės rugsėjo 2-ą organizuoja „tuščių suolų” streiką:  šią dieną vaikai į mokyklą neis.

Visuotinio streiko dalyviai reikalauja nedelsiant atšaukti lenkų ir rusų mokyklas diskriminuojančias 2011 m. kovo 17 d. Švietimo įstatymo pataisas ta dalimi, kuri yra susijusi su tautinių mažumų švietimu; panaikinti suvienodintą lietuvių kalbos brandos egzaminą; grąžinti gimtosios (lenkų) kalbos egzaminui privalomumo statusą, t.y. vėl įrašyti jį į privalomųjų brandos egzaminų sąrašą ir atsižvelgti į šio egzamino rezultatus priimant į aukštąsias mokyklas; nutraukti diskriminacinius veiksmus, kai prioritetas teikiamas lietuvių mokyklai ir ji yra išsaugoma tautinių mažumų mokyklos sąskaita; 50 proc. padidinti mokinio krepšelį tautinių mažumų mokyklose.

Rugsėjo 2 dieną 11.00 val. visuotinio streiko dalyviai kviečia į šv. Mišias, kurios bus laikomos prie atidaryto Aušros Vartų koplyčios lango. Tai bus bendra malda už tai, kad lenkų ir rusų mažumos apgintų ir galėtų plėtoti savo švietimą Vilniaus krašte.

www.L24.lt

2015-09-01