Menu / szukaj

Sprawozdania oddziałów AWPL-ZChR z wykonania programu wyborczego w samorządach

Sprawozdanie z działalności i realizacji programu wyborczego złożone przez prezesa Wileńskiego Oddziału Rejonowego AWPL–ZChR Marię Rekść.


Sprawozdanie z działalności i realizacji programu wyborczego złożone przez prezesa Solecznickiego Oddziału Rejonowego AWPL–ZChR Zdzisława Palewicza.


Sprawozdanie z działalności i realizacji programu wyborczego Wileńskiego Oddziału AWPL–ZChR złożone przez Zbigniewa Maciejewskiego, starostę frakcji AWPL-ZChR miasta Wilna.


Sprawozdanie z działalności i realizacji programu wyborczego złożone przez prezesa Trockiego Oddziału Rejonowego AWPL–ZChR Marię Pucz..


Sprawozdanie z działalności i realizacji programu wyborczego złożone przez prezesa Święciańskiego Oddziału Rejonowego AWPL–ZChR Zbigniewa Jedzińskiego.