Menu / szukaj

Sprawozdanie frakcji AWPL-ZChR w Sejmie RL z działalności i realizacji programu wyborczego

Sprawozdanie z działalności i realizacji programu wyborczego złożone przez Ritę Tamašunienė, starostę sejmowej frakcji AWPL-ZChR.