Menu / szukaj

Poczyniono pierwszy krok do upamiętnienia Lecha Kaczyńskiego w Wilnie

Dzisiaj Rada miasta Wilna podczas swego posiedzenia zaaprobowała w pierwszym czytaniu uchwałę o nadaniu nazwy ulicy w Wilnie, przy Alei Giedymina, imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 51 osobowej Radzie Miasta Wilna za uchwałą głosowało 29 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, kilkunastu radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Ostateczne głosowanie w tej sprawie odbędzie się na kolejnym posiedzeniu rady 7 lutego.

W ramach zbliżających się obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę oraz w celu zacieśnienia bliskich relacji między dwoma sąsiednimi państwami, frakcja AWPL-ZChR w Radzie Miasta Wilna przedstawiła 15 stycznia projekt w sprawie nadania ulicy imienia Lecha Kaczyńskiego.

Tego samego dnia projekt uchwały w sprawie nadania imienia Lecha Kaczyńskiego placowi przy dworze Houwaltów w podwileńskiej Mejszagole zarejestrowano w samorządzie rejonu wileńskiego. Rada rejonu podejmie wiążącą decyzję w tej sprawie na posiedzeniu 26 stycznia.

Frakcja AWPL-ZChR „Blok Waldemara Tomaszewskiego” w rejonie wileńskim jednoczy 21 radnych w 31 osobowej Radzie Samorządu, w mieście Wilnie – 10 radnych w 51 osobowej Radzie.

2018-01-17