Menu / szukaj

„Europa Christi” przyszłością Europy. Ważna konferencja w Strasburgu

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu 21 listopada b.r. odbyła się konferencja: „Europa Christi” przyszłością Europy. Zorganizował ją europoseł Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. Konferencja odbyła się pod patronatem frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Czytaj dalej

Społeczna inicjatywa ZPL na cenzurowanym

Związek Polaków na Litwie otrzymał pismo z postanowieniem Państwowej Inspekcji Ochrony Danych RL „W sprawie sprawdzenia Związku Polaków z inicjatywy Państwowej Inspekcji Ochrony Danych”, w którym wskazano, że przeprowadzony przez ZPL Społeczny Spis Ludności Narodowości Polskiej na Wileńszczyźnie i późniejsze przetwarzanie danych osobowych nie odpowiada  założeniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20126/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także poszczególnym punktom artykułów 6 i 5 RODO w sprawie przyjętych założeń o prawomocności, przejrzystości oraz ograniczonemu okresowi przechowywania danych, a otrzymana zgoda od respondentów nie odpowiada 7 artykułowi trzeciej części założeń RODO w sprawie dysponowania danymi osobowymi. Ponadto w piśmie Inspekcji nakazano zniszczenie zebranych deklaracji i danych przeniesionych do innych baz (o ile takowa czynność się odbyła) i poinformowanie Inspekcji o wykonaniu zalecenia do dnia 13 października 2023 roku. Czytaj dalej

Radni AWPL-ZChR w obronie mieszkańców Niemenczyna

30 października w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się łączone posiedzenie dwóch komitetów: Praworządności i Rozwoju Samorządu oraz Wiejskiego i Gospodarki Terenowej. Komitety zwołane zostały z inicjatywy przewodniczących komitetów z ramienia frakcji AWPL-ZChR w Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego, gdyż radnych niepokoi cisza w sprawie wykonania decyzji projektów inwestycyjnych, która była przyjęta podczas ostatniego posiedzenia rady – 20 października.  Podczas minionego posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego rada absolutną większością zagłosowała za wniesionymi przez frakcję AWPL-ZChR poprawkami w sprawie przekierowania środków budżetowych na potrzeby mieszkańców gmin łącznie na sumę 3,5 miliona euro. Czytaj dalej

AWPL-ZChR proponuje w budżecie na przyszły rok przewidzieć 1,57 mln euro na podręczniki dla szkół mniejszości narodowych

Posłowie na Sejm RL z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin – Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski – proponują przeznaczyć w przyszłorocznym budżecie kwotę 1,57 mln euro na zakup i tłumaczenie podręczników dla klas 1-10 szkół mniejszości narodowych. Odpowiedni projekt posłowie zarejestrowali wczoraj w Sejmie. Czytaj dalej

Weto na weto mera. Przedszkola nie mogą być zakładnikami polityków

Po ostatniej Radzie rejonu wileńskiego nasuwają się dwa wnioski: po pierwsze, socjaldemokraci na czele z merem Robertem Duchniewiczem nie są w stanie uwolnić się od długu wyborczego zaciągniętego wobec konserwatystów w sprawie dofinansowania prywatnych przedszkoli. Po drugie, sztuka zarządzania budżetem zgodnie z interesami mieszkańców jest dla nowego włodarza podstołecznego rejonu jak na razie nieosiągalna. Czytaj dalej