Menu / szukaj

Noworoczny koncert „Wilii”. Spacer po współczesnym i dawnym Wilnie

W sobotę 30 grudnia Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” zaprosił do Domu Kultury Polskiej w Wilnie na dwa koncerty noworoczne „Wilno – miasto nad Wilią”. Obydwa widowiska licznie zgromadziły miłośników i sympatyków zespołu, którzy z wielką niecierpliwością czekali na tańce i śpiewy „wiliowców”. Czytaj dalej

„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.

Szanowni Państwo,

Przeżywając radosny czas Bożego Narodzenia przesyłam wszystkim

Rodakom na Litwie, w Macierzy i rozsianym po całym świecie najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Tradycyjnie życzę Wam wszystkim mocnego zdrowia, radości i miłości, pozytywnych emocji, realizacji osobistych zamierzeń i planów oraz obfitych łask Bożych.

Niech Nowonarodzony Jezus znajdzie miejsce w naszych sercach, a blask Jego światła opromieni nasze życie, wnosząc w nie pokój, dobroć, otwartość i szlachetność, a przełamanie się wigilijnym opłatkiem niech będzie znakiem chrześcijańskiej jedności i życzliwości.

Niech będzie to okres wytchnienia od codziennych obowiązków, który wyzwoli to, co najlepsze oraz da siły do podejmowania nowych wyzwań w nadchodzącym Nowym 2024 Roku, abyśmy z dumą mogli nieść zasłużone miano patriotycznej oraz zjednoczonej wokół hasła Bóg – Honor – Ojczyzna cząstki Narodu Polskiego.

Waldemar Tomaszewski
Prezes ZPL i AWPL
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Uroczystości pogrzebowe Ks. Infułata Ireneusza Skubisia

20 grudnia w wieku 85 lat zmarł Ksiądz Infułat Ireneusz Skubiś, wielka osobowość i autorytet, wieloletni redaktor naczelny katolickiego tygodnika Niedziela, założyciel międzynarodowego Ruchu Europa Christi, prałat honorowy Jego Świątobliwości, duszpasterz akademicki, doktor teologii i prawa kanonicznego. Dzisiaj, w przeddzień wigilii Bożego Narodzenia, w rodzinnej miejscowości Ks. Infułata w Chruszczobrodzie pod Częstochową odbyły się uroczystości pogrzebowe. Polską społeczność z Wileńszczyzny na uroczystościach reprezentował prezes Związku Polaków na Litwie, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski. Czytaj dalej

Rażący brak przejrzystości i bezstronności konkursu na stanowisko starosty Awiżeń

20 grudnia w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się posiedzenie Komitetu Praworządności i Rozwoju Samorządu, na którym jednym z omówionych pytań było niezgodne z prawem ogłoszenie konkursu na stanowisko starosty gminy Awiżenie. Członkowie komitetu na czele z przewodniczącą Teresą Dziemieszko wskazali na brak przejrzystości, bezstronności oraz innych kryteriów ogłoszonego konkursu. Radni także wskazali na nietypowe i dziwne konkursowe wymaganie posiadania wyższego wykształcenia w dziedzinach leśnictwa lub rolnictwa, gdyż kwalifikacje te nie mają żadnego powiązania z funkcjami opisu stanowiska konkursu, a w gminie Awiżenie prawie nie ma lasów. Inny kontrowersyjny punkt, o którym mówiła radna Renata Sobieska, to brak wymogu posiadania doświadczenia pracy w samorządności. Czytaj dalej

W Sejmie odbyła się konferencja o prawach mniejszości narodowych na Litwie

„Zapewnienie praw mniejszości narodowych na Litwie w kontekście umów dwustronnych i prawa międzynarodowego: problemy, wyzwania i rozwiązania” – konferencja pod takim tytułem odbyła się dziś w litewskim Sejmie. Celem obrad, zorganizowanych przez posłów na Sejm RL Ritę Tamašunienė i Czesława Olszewskiego oraz europosła, prezesa Związku Polaków na Litwie Waldemara Tomaszewskiego, jest ocena realizacji zobowiązań wobec mniejszości narodowych na Litwie, obserwowanej w tej dziedzinie stagnacji i szukanie wspólnych rozwiązań. Czytaj dalej